امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی شرکت مینو

0

تعداد صفحات: 44 صفحه

تاریخچه کارخانه

هدف پروژه

جمع آوری اطلاعات

مدیریت و نحوه اداره

لیست تجهیزات و ماشین آلات کارگاههای تولیدی کارخانه مینو

نحوه ی خمیر سازى

حجم دهنده ها

امولسیفایر

آب

شیر

انواع کیک

انواع مختلف کیک های این گروه عبارتند از

مراحل تولید کیک

مخلوط کردن اجزای کیک

روش مخلوط کردن دو مرحله ای

روش گرم کردن

روش مخلوط کردن یک مرحله ای

روش Blending

قالب گیری خمیر کیک

پخت کیک

سرد کردن کیک

فرآیند تولید

نواقص کیک

شکل فرایند عملیات

نام عملیاتتخم مرغ

شکل فرآیند عملیات

نام عملیاتروغن

شکل فرآیند عملیات

نام عملیات شکر

شکل فرآیند عملیات

نام عملیات شربت اینورت

شکل فرآیند عملیات

نام عملیاتگندم

شکل فرآیند عملیات

نام عملیات گلوکز

شکل فرآیند عملیات

نام عملیات آب

شکل فرآیند عملیات

نام عملیات اسید پیروفسفات سدیم

شکل فرآیند عملیات

نام عملیات نمک و جوش شیرین

شکل فرآیند عملیات

نام عملیات نشاسته و متابی سولفیت سدیم

شناسنامه ماشین آلات

جدول مشخصات دستگاههای کارگاه کیک

فرم محاسبات تعداد ماشین آلات

فرم محاسبات ماشین آلات

محاسبه نیروی انسانی

برگ محاسبه نیروی انسانی

آشپزخانه و غذاخوری

نگهبانی

بهداری

نمازخانه

دریافت و ارسال

رختکن و دستشویی

پارکینگ

برگ فضای کل کارخانه(قسمت کیک)

نمودار رابطه بین فعالیتها

مقادیر رابطه نزدیکی

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی