امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

پلیس بین المللی اینترپل

0

تعداد صفحات: 15 صفحه

مقدمه

اینترپل

کشورهای عضو

کشورهای غیر عضو

تاریخچه

ماموریت ها

ارکان

سازمان و تشکیلات اینترپل

مجمع عمومی

کمیته اجرایی

دبیر خانه کل

اینترپل کشورهای عضو

مشاورین

آشنایی کلی با پلیس بین الملل (اینتر پل)

منابع

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی