امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

صنعت نساجی و الیاف

0

تعداد صفحات: 18 صفحه

پیشگفتار

ساختمان وخواص الیاف

مقدمه

الیاف ماده اولیه نساجی

طبقه بندی الیاف

الیاف معدنی

الیاف گیاهی

الیاف حیوانی

الیاف رژنره

الیاف سنتتیک

ساختمان داخلی الیاف

درجه کریستالینیتی

اثر آرایش ملکولی در خصوصیات الیاف

خصوصیات الیافی که دارای آرایش ملکولی اند

استحکام کششی

اثر کشش روی الیاف

کشش پذیری (الاستیسیته)

بازگشت از حالت الاستیک

تورم الیاف

جذب رطوبت الیاف

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی