امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی شرکت قزل الای رنگین کمان

0

تعداد صفحات: 43 صفحه

فصل اول

مقدمه

تعریف ماهیان سرد آبی

معرفی ماهی قزل آلای رنگین کمان

جایگاه ماهی قزل آلای رنگین کمال در رده بندی جانوری

مورفولوژی و اکولوژی ماهی قزل آلای رنگین کمان

آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش

دهان

حلق

مری

معده

روده

شرایط محیطی

تعریف علم تغذیه

مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

انواع غذاهای مورد استفاده درمزرعه پرورش

غذای تر

ترکیب غذای تر

غذای مرطوب

غذای خشک

تغذیه بچه ماهیان

مقدار غذادهی

زمان و دفعات غذادهی

کیفیت غذا

روش های تغذیه

فرموله نمودن ترکیبات غذایی

زیست سنجی وتکمیل فرمهای مربوطه

فرم بیومتری

فصل دوم

احتیاجات مواد غذایی آزاد ماهیان

انرژی لازم در ماهیان و راه های تأمین آن

احتیاجات انرژی قزل آلای رنگین کمان

پروتئینها

کیفیت پروتئین

مواد اولیه پروتئین حیوانی و تغذیه ماهی ها

پودر ماهی fish meal

پودر گوشت و خون blood and meat meat

پودر خون blood meat

مواد اولیه پروتئینی با منشاء گیاهی در تغذیه ماهی

کنجاله تخم پنبه

کنجاله سویا

کنجاله آفتابگردان

کنجاله بادام زمینی

پروتئین تک سلولی Single cell protein

احتیاجات چربی قزل آلا

کربوهیدرات ها یا قندها

ویتامینها

بیماریهای بچه ماهیان

گرسنگی

هگزامیتیاز (اکتومیتوس)

مشکلات آبششی

خراشیدن

آفتاب سوختگی

فصل سوم

جدول های غذادهی

نتیجه گیری

فهرست منابع

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی