امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

دانلود گزارش کار کارگاه آهنی 1

0

تعداد صفحات: 34 صفحه

مواد قالب و افزودنی ها

کوره ها و ذوب فلزات

منابع آلودگی مذاب وحذف آنها

سیستم راهگاهی

تغذیه و مبرد

اندازه گیری مقدارمس در سولفات مس

تعیین درجه خلوص روی

تعیین درصد سیلیسیم در چدن

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی