امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

گزارش کار آزمایشگاه اپتیک

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

فهرست آزمایشات

تداخل امواج

دو شکافی یانگ

دو منشور فرنل

گوه هوا

حلقه‌های نیوتن

تداخل سنج مایکلسون

تداخل سنج فابری پرو

بیناب نمای منشوری

همراه با تصاویر

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی