امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

پاورپوینت تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه

0

تعداد صفحات: 70 صفحه

فرایند بودجه ریزی در ایران

مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه

مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه

صدور بخشنامه بودجه

پیش بینی مقدماتی بودجه

پیش نویس بخشنامه بودجه

تصویب بخشنامه بودجه

بخشنامه بودجه سال 1387

بخشنامه بودجه

اجزای اصلی رویکرد جدید در بودجه 87

متن کامل ضوابط اجرایی بودجه سال 87

ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور

تهیه و تنظیم بودجه در دستگاههای اجرایی

مسئولیت تهیه بودجه دستگاهها

دستگاه های اجرایی محلی

اعتبارات منطقه ای

اعتبارات بخش

چگونگی تهیه وتنظیم بودجه در دستگاه های اجرای

وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی

نحوه تهیه وتنظیم اعتبارات جاری ستادی

نحوه تنظیم اعتبارات جاری استانی

تهیه و تنظیم اعتبارات طرح های عمرانی

نحوه تهیه و تنظیم اعتبار طرح های عمرانی ملی

نحوه تکمیل فرم طرح های عمرانی

نحوه تهیه و تنظیم اعتبار طرح های عمرانی استانی

در آمدهای استانی

چگونگی تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

تبصره های بودجه

پیشنهاد درآمد های نفتی و مالیاتی

تصویب در هیات وزیران

لایحه بودجه

مقدمه (گزارش رییس جمهور)

تغییر لایحه بودجه 87

خرید و دانلود - 53000 تومان
تبلیغات متنی