امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی انشعابات فرعی فاضلاب

0

تعداد صفحات: 45 صفحه

آشنایی کلی به مکان کارآموزی

استان خراسان

شهرستان مشهد

موقعیت و وسعت

شرایط جوی منطقه

تبصره

حدود کارها

مشخصات فنی

حفاری

تسطیح و رگلاژ

خاک سرندی

لوله گذاری

خاک ریزی

نصب دال بتونی (منهول)و دریچه چدنی

سیمانکاری و موزائیک فرش

تسطیح محلهای حفاری شده

تاریخچه جمع آوری فاضلاب

اهمیت جمع آوری فاضلاب در جهان امروز

بهداشت همگانی

نظم محیط زیست

کاربرد دوباره ی فاضلاب

روشهای جمع آوری فاضلاب شهری

بخش اول- انواع - و خواص فاضلابها

فاضلابهای خانگی

فاضلابهای صنعتی

آبهای سطحی (فاضلابهای سطحی)

آلودگی فاضلابها

کانالهای انحراف و برداشت آب رودخانه

تاسیسات توزیع و هدایت آب

تقاطع تاسیسات بتنی با گوره

توسعه و تقویت گوره

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی