امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی خاک برداری، فنداسیون، قالب بندی اجرای سقف تیرچه بلوک

0

تعداد صفحات: 29 صفحه

دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی

پاک سازی خرابه

آشنایی کلی با مکان کار آموزی

گودبرداری

پیاده کردن نقشه

بتون مگر

قالب بندی فونداسیون و شمع بندی

آرماتوربندی

نحوه ی آرماتوربندی

علت استفاده فولاد و میل گرد در ساختمانها و پی

فاصله نگهدار یا لقمه

خم کردن آرماتور

بتون ریزی فونداسیون

مخلوط کردن بتون

ساخت تیرچه طبقات

سقف

کشیدن دیوار بیست و دو سانتی

کشیدن دیوار و پارتیشن های ده سانتی

شمشه گیری

کف سازی

سفید کاری یا کف مال گچ

کشته کشی یا نازک کاری

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی