امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه اضطراب پیشرفت تحصیلی AAT

0

تعداد صفحات: 7 صفحه

تعداد گویه ها: 19 سوال

شیوه نمره گذاری دارد

مقیاس پرسشنامه دارد

ویژگی روان سنجی دارد

منبع دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی