امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی انتشارات

0

تعداد صفحات: 22 صفحه

مقدمه

اهداف اصلی

عنوان محصول یا محصولات (کالا/ خدمات) و ظرفیت تولید

میزان سرمایه گذاری

سرمایه گذاران و سهامداران اصلی

نمودار فرایند تولید

ساختمان ها

ماشین آلات و تجهیزات

حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم

طرح جانمایی

چارت سازمانی شرکت خود را با توجه به تقسیم فعالیت، وظایف و کارها رسم نمایید.

برآوردن سرمایه در گردش

برآورد هزینه استهلاک (مبلغ به هزار ریال)

هزینه تولید سالیانه

برآورد قیمت تمام شده محصول

قیمت فروش محصول

محاسبه هزینه های ثابت و متغیر

فروش کل

تعیین نقطه سر به سر

تعیین درصد فروش در نقطه سر به سر

سود و زیان ویژه (به هزار ریال)

ارزش افزوده خالص و ناخالص

بازده فروش

بازده کل دارایی

سرمایه ثابت سرانه

سرانه کل سرمایه گذاری

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی