امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پروژه کارآفرینی پنکه سقفی

0

تعداد صفحات: 44 صفحه

چکیده موضوعات طرح

کلیات

تعریف چگونگی محصول، ویژگیها و مشخصات فنی و

چگونگی بکارگیری بعنوان کالای سرمایه ای و رابطه ای یا مصرفی

ارائه دیدگاههای کلی در مورد قیمت و بازار فروش

برآورد مشکلات فعلی در زمینه تولید فعلی کالا در داخل کشور و چگونگی رفع آنها

بررسی ها و برآوردهای فنی

بررسی تکنولوژی و روشهای مورد استفاده در تولید محصول و قطعات آن

تشریح مراحل فرآیند تولید منتخب، ایستگاههای کاری و

کنترل کیفیت محصول

بررسی و تعیین ظرفیت، برنامه تولید و

مواد اولیه مورد نیاز، مشخصات، منبع تامین و

دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز خط تولید

تجهیزات و تاسیسات عمومی و آزمایشگاهی

نیروی انسانی مورد نیاز

زیر بنای مورد نیاز سالن تولید، انبارها، آزمایشگاه و

انرژی مورد نیاز خط تولید، مونتاژ و آزمایشگاه

مبانی ارزش اقلام ویژه

تدوین، تشریح و تکمیل جداول هزینه های مواد و قطعات سفارشی

تدوین، تشریح و تکمیل جداول ارزش دستگاهها و تجهیزات تولید آزمایشگاه، تعمیرگاه و

پیوست ها

پیوست سازندگان دستگاهها و تجهیزات

پیوست سازندگان قطعات سفارشی

پیوست تولید کنند گان مواد اولیه

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی