امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پروژه کارآفرینی احداث و راه اندازی کارخانه تولید کنسانتره میوه

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

خلاصه طرح

درخواست کننده تسهیلات و مجری طرح

صاحبان سهام و درصد سهام

دفتر مرکزی شرکت

محل اجرای طرح

سوابق طرح

موضوع و تشریح طرح

کنستانتره سیب

کنستانتره انگور

مدیریت طرح

وضعیت حقوقی طرح

مشخصات ثبتی محل اجرای طرح

شرایط خاص

نتیجه بررسی و پیشنهاد

مجوزهای قانونی

جدول سرمایه گذاری و منابع آب

منابع تامین سرمایه گذاری

جدول موارد مشارکت مدنی

منابع تامین سرمایه گذاری در مشارکت مدنی

ارزش سهم الشرکه بانک در پایان دوران مشارکت مدنی

جدول ساختمانها و تاسیسات موجود (ارزش کل به هزار ریال)

جدول ساختمان ها و تاسیسات موردنیاز (ارزش کل به هزار ریال)

ادامه جدول ساختمان و تاسیسات مورد نیاز ارزش کل به هزار ریال

ادامه جدول ساختمان ها و تاسیسات مورد نیاز ارزش کل به هزار ریال

ادامه جدول ساختمانها و تاسیسات مورد نیازارزش کل به هزار ریال

جدول ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز وارداتی (ارزش کل به هزار ریال)

جدول ماشین آلات و تجهیزات(ارزش کل به هزار ریال)

جدول هزینه های جاری سالانه طرح (ارقام به هزار ریال)

جدول حقوق کارکنان دائم طرح

جدول تولیدات سالانه طرح

جدول بازپرداخت سهم الشرکه بانک (ریالی) طرح تولید آبمیوه در سبلان

مبانی محاسباتی

لوازم و وسایل بسته بندی

سیب

انگور

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی