امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پروژه کارآفرینی احداث واحد پرواربندی گوساله

0

تعداد صفحات: 22 صفحه

مقدمه

کلیات

خلاصه طرح

جدول شرح هزینه های واحد ساختمان و تاسیسات

جدول شرح هزینه ماشین آلات و تجهیزات

جدول شرح هزینه استهلاک

هزینه زمین

جدول جمع کل هزینه های ثابت

جدول هزینه خرید دام

جدول هزینه خوراک دام(جیره تقریبی)

جدول شرح ترکب کنسانتره

جدول هزینه حقوق و دستمزد پرسنل واحد

جدول هزینه بیمه سهم کارفرما

جدول هزینه حمل و نقل

جدول هزینه بهداشت ودرمان

جدول هزینه سوخت واحد

جدول هزینه تعمیرات

جدول جمع کل هزینه های جاری واحد

جدول جمع کل هزینه های ثابت وجاری واحد

جدول شرح درآمد

جدول منابع تامین کننده هزینه های ثابت و جاری واحد

جدول نحوه بازپرداخت اعتبارات بانکی(سهم7%مشارکت بانک)

توجیه نهایی طرح

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی