امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید شمع روشنایی

0

تعداد صفحات: 24 صفحه

خلاصه طرح

فصل اول: کلیات

مقدمه

نام کامل طرح و محل اجرای آن

محل اجرا

مشخصات متقاضیان

وضعیت و میزان اشتغالزایی

مجوز های قانونی

مراحل صدور جواز تاسیس

شرایط عمومی متقاضیان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) دریافت جواز تاسیس

اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز

اصلاحیه جواز تاسیس

تعریف

صدور پروانه بهره برداری

مراحل صدور توسعه طرح

فصل دوم: روش انجام کار

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه

بازدید از کارخانه تولید شمع روشنایی

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده

فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار (ارقام به میلیون ریال)

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت (جهت فروش کالا)

فصل سوم: امور مالی طرح

جدول واحدهای تولید کننده انواع شمع روشنایی

جدول طئح های در دست احداث شمع روشنایی در کشور

جدول روند واردات شمع روشنایی

جدول روند مصرف شمع روشنایی

جدول پتانسیل مصرف آتی شمع روشنایی - تن

جدول روند صادرات شمع روشنایی

جدول نتیجه گیریبررسی بازار شمع روشنایی

زمین

جدول هزینه های محوطه سازی – میلیون ریال

جدول هزینه احداث ساختمان های بخش صنعتی و غیر صنعتی – میلیون ریال

جدول کل هزینه حق انشعاب ها – میلیون ریال

جدول وسائل حمل و نقل مورد نیاز در طرح – میلیون ریال

جدول وسائل اداری مورد نیاز در طرح – میلیون ریال

جدول کل هزینه های سرمایه گذاری ثابت – میلیون ریال

جدول برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد

جدول نیروی انسانی مورد نیاز در طرح

جدول هزینه سالیانه آب، برق و گاز – میلیون ریال

فصل چهارم: جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج حاصله از اجرای طرح

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی