امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی شرکت خدمات چاپی و تبلیغاتی

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

فصل اول: معرفی طرح

مشخصات محصول

نام و کاربرد محصول

مشخصات فنی محصول

معرفی روشهای تولید

تشریح مختصر فرایند

فصل دوم: تعیین ظرفیت

تعیین ظرفیت تولید

برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی

معرفی دستگاه ها و تجهیزات تولید

معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

فصل سوم: معرفی نیروی انسانی

برآورد پرسنل تولیدی

پرسنل اداری و خدمات

فصل چهارم: هزینه ها

معرفی هزینه ها

برآورد هزینه استهلاک

فصل پنجم: شرح فرایند و اطلاعات فنی مورد نیاز

شرح فعالیت های شرکت

برخی از اطلاعات فنی مورد نیاز

طراحی گرافیکی (تجاری، تجاری و تبلیغاتی)

اصول طراحی آرم

طراحی پوستر و کاتالوگ

طراحی پوستر

راهنمای تهیه پوستر

بیلبورد:

تهیه پوست

کمپوزیسیون در پوستر

شعار در پوست

فصل ششم: چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی

جدول جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی