امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی حسابداری پیمانکاری

0

تعداد صفحات: 13 صفحه

فصل اول

کارفرما

پیمانکار

قرارداد

ویژگی های حسابداری پیمانکاری

قرارداد مقطوع

قرارداد امانی

تأسیس و ایجاد کارگاه

شروع عملیات اجرایی

تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

انعقاد قرارداد با پیمانکار

فصل دوم:

استفاده از کتاب حسابداری پیمانکاری

فصل سوم

حسابداری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

روش درصد پیشرفت کار

در زمان خاتمه کار

تعیین سود پیمان تکمیل شده

روش درصد پیشرفت کار

روش کار تکمیل شده

فصل چهارم

مرور کلی بر نتایج بدست آمده

منبع ندارد

خرید و دانلود | 21,000 تومان
تبلیغات متنی