امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه حسابداری اموال و ماشین آلات و تجهیزات

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

مقدمه

بخش اول: تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات

بخش دوم: طرق تحصیل اموال، ماشین آلات وتجهیزات

بخش سوم: مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات

بخش چهارم: واگذاری و کنار گذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

بخش پنجم: نحوه انعکاس اموال، ماشین آلات و تجهیزات د رصورتهای مالی

بخش ششم: کنترلهای داخلی در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی