امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه - اصول سرپرستی

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

اصول مدیریت و کنترل پروژه

معرفی روشهای برنامه ریزی شبکه

ساختار شبکه

نمودارهای گانت و شبکه های دارای مقیاس زمان

تخصیص منابع – تسطیح منابع

برآورد زمان پروژه

شبکه های پیش نیازی

شبکه های دارای زمان احتمالی

شبکه های دارای فعالیت احتمالی

کنترل هزینه

راه اندازی سیستمهای برنامه ریزی شبکه در سازمانها

منابع

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی