امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

محل و موقعیت کارآموزی

کار سازمان آب

کار شرکت آب و فاضلاب

چارت تشکیلاتی شرکت

دفتر منابع و بهره وری کار آن

دفتر برنامه و بودجه

دفتر خدمات مدیریت و انفورماتیک

دفتر مدیریت کیفیت

دفتر اجرایی آب و فاضلاب

دفتر فنی و خدمات مهندسی

معاونت بهره برداری

معاونت برنامه ریزی

منابع انسانی

معاونت مالی و پشتیبانی

کارگزینی

امور عمومی

حراست

روابط عمومی و رئیس

دفترمشترکین

قسمت مالی پشتیبانی

افرادی که بخش فاضلاب با آنها ارتباط دارد

دفتر فنی و خدمات مهندسی

سیستم اطلاعات حسابداری سازمان آب و فاضلاب استان خراسان

نیاز کاربران به سیستم های اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی معاونت مالی و پشتیبانی

چرخه سیستم های مالی در آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

چرخه سیستم حسابداری انبار

چرخه سیستم حسابداری کل

نسبت های مالی سه سال

سال 1383-1384-1385

نسبت نقدینگی

نسبت اهرمی

نسبت فعالیت

معایب سیستم نرم افزاری سازمان

مزایای سیستم نرم افزاری مالی سازمان

امکانات نرم افزار حسابداری پایا

تولید (قیمت تمام شده)

گزارشات

سیستم اموال، ماشین آلات و تجهیزات

چک و بانک

سیستم انبارداری

سیستم حسابداری

منابع

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی