امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد اداره پست

0

تعداد صفحات: 37 صفحه

فصل اول

مقدمه

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

تعریف سیستم حقوق و دستمزد

دستمزد مستقیم

دستمزد غیر مستقیم

زمان عادی انجام کار

کنترل های داخلی سیستم حقوق و دستمزد

دایره کارگزینی

دایره ثبت اوقات کار

کارت ساعت

ماشین ساعت زن

دایره حقوق و دستمزد

دایره پرداخت حقوق و دستمزد

محدودیت ها و موانع

عدم همکاری مسئولین پست

فصل دوم

تاریخچه پست در ایران باستان

تشکیل وزارت پست

تشکیل شرکت پست

تاریخچه حقوق ودستمزد

موقعیت مکانی و جغرافیایی سازمان

نوع سازمان

انواع استخدام در شرکت پست

تهیه پست حقوق ودستمزد.

حقوق پایه (مبنا)

فوق العاده شغل

فوق العاده سختی شرایط کار

فوق العاده بدی آب و هوا

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

فوق العاده محل خدمت

کمک هزینه عائله مندی

کمک هزینه اولاد

فوق العاده حق جذب

تفاوت حداقل دریافتی

اضافه کاری

حق مأموریت

پاداش

کسورات حقوق و دستمزد

کسور قانونی

حق بیمه های اجتماعی

مزایای شغلی بازنشستگی

انواع بازنشستگی کارکنان دولت

بازنشستگی اختیاری

بازنشستگی توافقی

بازنشستگی اجباری

بازنشستگی قهری

از کار افتادگی

مالیات

صندوق اجرا (اجرائیات)

کسور توافقی

انواع سیستم پرداخت حقوق در کشور

فصل سوم

نقاط قوت و ضعف شرکت پست

نقاط قوت

نقاط ضعف

منابع و مأخذ

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی