امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی موتورهای دیزل و پمپ های هیدرولیک

0

تعداد صفحات: 73 صفحه

فصل اول معرفی موتور دیزل

موتور دیزل

ریشه لغوی

دید کلی

تاریخچه

تقسیمات

ساختمان

طرزکار

سیکل موتورهای دیزل چهارزمانه

زمان تنفس

زمان تراکم

زمان قدرت

زمان تخلیه

سیکل موتور دوزمانه دیزل

موتورهای دیزل دو زمانه چگونه کار می کند؟

نحوه ی کار چرخه

موتورهایGeneral Motors EMD

مزایای موتورهای دیزل

کارآیی بهتر از نظر مصرف سوخت

توان بیشتر

دوام بیشتر

کاهش انتشار آلاینده ها

معرفی موتورهای گاز سوز

انواع موتورهای احتراق داخلی سیلندر پیستونی

موتورهای گازی

کاربردها

مشخصه های طراحی

گاز طبیعی و موتورهای دیزل

طرح ساختاری مبدل های کاتالیستی

مواد افزودنی سوخت

فصل دوم تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه Predictive Maintenance

فعالیتهای نت پیشگویانهPdM

مزایای آشکار و پنهان در اجرای نت پیشگویانه

رمز موفقیت در برنامه های نت پیشگویانهPdM

چگونگی تعیین تناوب انجام بازرسی ها

نگهداری و تعمیرات واکنشی Reactive Maintenance

آنالیز روغن

مقدمه

دسته بندی آزمایشها و نتایج

نگاهی به مبحث آنالیز روغن Oil Analysis

آنالیز روغن چیست؟

آنالیز عناصر فرسایشی

افزودنی های روغن

ویسکوزیته Viscosity

دوده سوخت

رقیق شدن روغن در اثر اختلاط با سوخت

آلودگی با آب یا ضدیخ

اکسیداسیون

نیتراسیون

نمونه گیری از روغن

نه گام جهت اجرای موفق آنالیز روغن

فصل سوم پمپ های هیدرولیک

پمپ های هیدرولیکی

پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر ساختمان

پمپ های دنده ایGear Pump

پمپ های گوشواره ای Lobe Pumps

پمپ های پیچی Screw Pumps

پمپ های ژیروتور Gerotor Pumps

پمپ های پره ای

پمپ های پیستونی

پمپ های پیستونی شعاعی Radial piston pumps

پمپ های پلانچرPlunger pumps

راندمان پمپ هاPump performance

خرید و دانلود | 57,000 تومان
تبلیغات متنی