امروز شنبه 12 اسفند 1402

مقایسه آموزش و پرورش انگلستان

0

آموزش متوسطه

ساختار آموزشی

مقطع آموزش متوسطه در نظام آموزشی انگلستان، دانش آموزان رده های سنی11تا 18سال را تحت پوشش قرار می دهد. آموزش متوسطه اجباری تا زمانی به طول می انجامد که دانش آموزان به رده سنی16سال می رسند.با وجودیکه نظام آموزش متوسطه انگلستان پذیرای دانش آموزان رده سنی11سال می باشد، با این حال، در برخی مناطق، سیستم های سه گانه آموزش متوسطه اجراگردیده و دانش آموزان رده های سنی12،13و14سال را نیز شامل می گردد.

آموزش متوسطه در نظام آموزش انگلستان طی مراحل کلیدی3 (رده های سنی11تا 14 سال) و مرحله کلیدی4(رده های سنی14 تا 16 سال) ارائه می گردد.کلیه دانش آموزان مقطع آموزش متوسطه ولز و بیش از 90 درصد دانش آموزان مقطع آموزش متوسطه انگلستان در مدارس جامع آموزش می بینند. گفتنی است که مدارس مذکور به ارائه دوره های متنوع آموزش متوسطه بدون توجه به توانایی و استعداد تحصیلی دانش آموزان مبادرت می نمایند.

در سایر مدارس متوسطه کشور دانش آموزان برحسب نتایج آزمونهای مختلف و استعداد تحصیلی طی رده سنی11سال، در رشته های آموزشی علوم، فنی و حرفه ای یا هنر پذیرفته می شوند. مدارس آموزش متوسطه با عنوان (grammar school) نیز به ارائه خدامات آموزشی از طریق برگزاری آزمون برای دانش آموزان رده های سنی11 تا 19 سال مبادرت می نمایند.

مدارس آموزش متوسطه ای نیز با عنوان (Modern School) در نظام آموزش متوسطه انگلستان فعالیت دارندکه به ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان مشروط یا ترک تحصیل نموده مبادرت می نمایند. آموزشگاه ها و مدارس متوسطه فنی و حرفه ای نیز به ارائه آموزش های عمومی مبادرت نموده اما تأکید قابل ملاحظه ای بر آموزش موضوعات فنی دارند. قانون مصوب سال1993، ویژه آموزش و پرورش، به کلیه مدارس متوسطه اجازه می دهد تا به گزینش بیش از10درصد از دانش آموزان توانمند و با استعداد خود مبادرت نمایند. طبق قانون مذکور، مدارس آزاد (با امتیاز حمایتی) و مدارس متوسطه خصوصی قادر خواهند بود، که با وجود حامیان تجاری و حمایت هیئت مدیره مدارس کشور از حمایت های دولت در خصوص تشکیل کالج های فنی، علوم و ریاضیات برخوردار گردند. به موجب قانون مذکور، تأسیس تعداد42 کالج فنی و حرفه ای تا مورخه جولای سال1994، درکشور انگلستان به ثبت رسیده است. طبق آمار بدست آمده طی سال1993، 8/3% کل دانش آموزان بریتانیایی در مدارس آموزش متوسطه (grammar schools)، 5/3% در مدارس(Modern School) و تنها 1% در مدارس فنی ثبت نام نمودند.در نظام آموزش متوسطه انگلستان و ولز دانش آموزان مطابق با توانایی های آموزشی و یا توان مندی موضوعات خاص گروه بندی می گردند. اعمال چنین گروه بندی های آموزشی توسط هیئت مدیره مدارس متوسطه صورت می گیرد. گفتنی است که گروه بندی های آموزشی در مقطع آموزش متوسطه پس از نخستین سال آموزشی اعمال می گردد. در مقاطع آموزش متوسطه، جلسات آموزشی مدت زمان 35 تا 40 دقیقه به طول می انجامد.طبق قانون مصوب سال 1988، ویژه مقرارت و اصلاحات آموزش کلیه مدارس دولتی و کالج های فنی و حرفه ای مستقر در انگلستان و ولز ملزم به ارائه برنامه آموزش ملی می باشند.مدرک عمومی آموزش متوسطه با عنوان(GCSE) در قالب10ماده درسی رتبه بندی شده از A تا G به فارغ التحصیلان رده های سنی16سال به بالا اعطاء می گردد.آن دسته از دانش آموزانی که به اخذنمراتA تا C درحداقل 5ماده درسی نائل آیند از مجوز ورود به مقطع 2ساله آموزشی پس ازسن16 سالگی برخوردار می گردند. مقطع آموزشی فوق خود ازدوره های آموزشیA level (سطح پیشرفته)، AS level (سطح متمم پیشرفته) و level Vocational A سطح پیشرفته فنی- حرفه ای یا شغلی) متشکل می گردد.تا پیش از دهه1990، دانش آموزان ملزم به گذراندن4- 2ماده درسی در A level جهت انتخاب رشته دانشگاهی مورد نظر خود بودند.این درحالیست که طی سالهای اخیر دولت انگلستان به اعمال تغییراتی در ساختار مقطع آموزشی مذکور مبادرت نموده است. اعمال چنین تغییراتی در سپتامبر سال2000، به واسطه وجود محدودیت و عدم انعطاف پذیری برنامه های آموزشی مقطع مذکور صورت گرفت. درحال حاضراقداماتی صورت گرفته تا برنامه آموزشی Alevel از ابعادگسترده تری برخوردار گردیده و بر اساس معیارها و مهارتهای کلیدی طراحی گردد.آندسته از دانش آموزانی که تحت تعلیم برنامه A level قرار می گیرند، با مطالعه مواد آموزشی مضاعف (AS level) و مطالعه حداقل یک واحد از دوره A leve)l فنی- حرفه ای) به مطالعات خود تعمیق می بخشند.

تبلیغات متنی