امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

0

دروس آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (2)

رشته علوم تربیتی 2 دارای دو گرایش روانشناسی تربیتی و آموزش کودکان استثنایی می باشد.

این دو گرایش 5 درس مشترک با هم دارند که داوطلبان گرایش روانشناسی تربیتی فقط به سوالات همین 5 درس پاسخ می‌دهند و داوطلبان گرایش آموزش کودکان استثنایی باید به سوالات 2 درس دیگر هم پاسخ دهند.

زبان عمومی و تخصصی

تعداد سوالات این درس در آزمون 30 سوال می‌باشد. همان‌طور که از نام درس پیداست، تعدادی از سوالات این درس زبان عمومی و تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصی رشته علوم تربیتی (2)می‌باشد. کتاب زبان تخصصی علوم تربیتی (2)نوشته محسن طالب‌زاده در بعضی دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روانشناسی تربیتی

این درس با ضریب (2)برای گرایش آموزش کودکان استثنایی و ضریب (3)برای گرایش روانشناسی تربیتی از جمله دروس مشترک این دو گرایش برای مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد. تعداد سوالات آن در رشته علوم تربیتی (2)20 سوال می‌باشد و از جمله دروسی است که در آزمون رشته علوم تربیتی (1)نیز مورد سوال قرار می‌گیرد. منابع مهم این درس در دانشگاه‌های مختلف کتاب‌های روانشناسی تربیتی (روانشناسی آموزش و یادگیری)تألیف دکتر اسماعیل بیابانگرد و کتاب روانشناسی پرورشی نوین تألیف دکتر علی اکبر سیف می‌باشند. تعاریف روانشناسی تربیتی، مراحل و هدف‌های آموزشی، طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی نظریه‌های رشد شناختی و رفتاری یادگیری، سنجش و ارزیابی، نظریه‌های خبر پردازی یادگیری، انگیزش و یادگیری روش‌های مختلف آموزش، مطالعه و یادگیری از جمله مباحثی هستند که در این درس مورد بررسی قرار می‌گیرند. روانشناسی تربیتی از جمله دروسی است که معمولاً داوطلبان در آن با کمی تمرکز و دقت می‌توانند به درصد خوبی در آزمون کارشناسی ارشد برسند.

آمار و روش‌های تحقیق

ضریب این درس برای تمام گرایش‌ها (2)و تعداد سوالات آن در‌ آزمون دانشگاه دولتی 20 سوال می‌باشد. منابع مهم این درس در دانشگاهها کتاب‌های آقای دکتر علی دلاور می‌باشد. کتاب‌های روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی و تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی از جمله این کتب می‌باشند. در برخی دانشگاهها اساتید از روی «کتاب روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی» تألیف دکتر اسماعیل بیانگر دو یا حتی جزوه‌ی شخصی خود برای تدریس این درس استفاده می‌کنند.

روانشناسی رشد

ضریب این درس در آزمون دانشگاه دولتی برای هر دو گرایش (2)و تعداد سوالات آن 20 سوال می‌باشد. منابع این درس در دانشگاههای مختلف، کتاب‌های روانشناسی ژنتیک 1 و2، دکتر منصور، روانشناسی رشد جلد 1 و 2 لورا ای برک می‌باشند. در این درس اکثر نظریه‌ها، نظام‌ها و تحلیل‌های روانشناسان بزرگ تحلیل می‌شود، نظریه‌های اریکسون، فروید، ماهلی، آنافروید، ملانی کلاین، هارتمن، بالبی، نظام‌های گزل، والن ویگوتسکی، لئون‌ تیف، لوینسون، اشیتز، کلبرگ و بررسی مراحل رشد (قبل و بعد از تولد)کودکی، نوجوانی، میانسالی، بزرگسالی و دوره پیری از جمله مطالبی هستند که در این درس به طول کامل تحلیل می‌شوند. برای تسلط در این درس و کسب درصد قابل قبول در آزمون کارشناسی ارشد دقت و تمرکز در مطالعه، تفکیک نظریه‌ها و تطابق هر تست یا مبحث با نظریه‌های موجود در ذهن از شروط اصلی می‌باشد.

روانشناسی عمومی

ضریب این درس در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی برای هر دو گرایش (2)و تعداد سوالات آن 20 سوال می­باشد. منابع مهم این درس در دانشگاه­های مختلف کتاب­های روانشناسی هیلگارد و روانشناسی سانتراک و کتاب روانشناسی عمومی دکتر گنجی می­باشند و مباحث آن بیشتر در مورد اهمیت روانشناسی، یادگیری و حافظه، اندیشه و زبان، شخصیت، بهداشت روانی، روش­های درمان، رفتار اجتماعی و به طور کلی مروری کلی بر مفاهیم اساسی روانشناسی می‌باشد.

دروس تخصصی گرایش آموزش کودکان استثنایی

به غیر از 5 درس فوق داوطلبان این گرایش باید به سوالات دو درس زیر نیز پاسخ دهند.

سنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تربیت

ضریب این درس در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی، برای گرایش آموزش کودکان استثنایی (2)و برای سایر گرایش‌ها، صفر است. تعداد سوالات آن 20 سوال می‌باشد. با توجه به ضریب آن در کنار 5 درس دیگر این گرایش جزء دروس درجه دوم در این گرایش محسوب می‌شود. هرچند که این موضوع نباید به این معنی تعبیر شود که این درس اهمیت کمی دارد. مفاهیم این درس جذاب و فهم مطالب آن آسان می‌باشد. در این درس مقیاس‌های اندازه‌گیری، دسته‌بندی آزمون‌های روانشناسی، انواع ارزشیابی و جهت‌دهی برای پیشرفت تحصیلی، بررسی آزمون‌های مختلف (عینی، پاسخ کوتاه، چند گزینه‌ای)نمره‌گذاری و تحلیل آزمون و استفاده از روش‌های آماری از جمله مباحث این درس می‌باشند. از جمله منابع این درس، کتاب دکتر سیفی می‌باشد.

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

ضریب این درس در آزمون دانشگاه دولتی برای گرایش آموزش کودکان استثنایی (3)و برای سایر گرایش‌ها صفر است. تعداد سوالات آن 20 سوال می‌باشد. منابع مهم این درس در اکثر دانشگاههای کشور کتاب‌های ترجمه‌ی مؤلفین خارجی می‌باشند. کتاب‌های خلاصه‌ی روان‌پزشکی، کاپلان و سادوک روانشناسی کودکان استثنایی، هالاهان و کافمن، روان‌شناسی کودکان استثنایی دکتر سیف نرافی و دکتر نادری از جمله‌ی این کتب می‌باشند.

دروس تخصصی گرایش‌های

مشاوره و راهنمایی، مشاوره (مدرسه‌ای، شغلی، خانواده‌ای، توانبخشی)

داوطلبان این دو گرایش باید به سوالات 7 درس در آزمون کارشناسی ارشد، پاسخ دهند. دو درس 1 زبان عمومی و تخصصی و 2 آمار و روش‌های تحقیق از جمله دروس مشترک این دو گرایش با سایر گرایش‌ها می‌باشند.

زبان عمومی و تخصصی

تعداد سوالات این درس در آزمون 30 سوال می‌باشد. همان‌طور که از نام درس پیداست، تعدادی از سوالات این درس زبان عمومی و تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصی رشته علوم تربیتی (2)می‌باشد.

آمار و روش‌های تحقیق

ضریب این درس برای تمام گرایش‌ها (2)و تعداد سوالات آن در‌ آزمون دانشگاه دولتی 20 سوال می‌باشد. منابع مهم این درس در دانشگاهها کتاب‌های آقای دکتر علی دلاور می‌باشد. کتاب‌های روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی و تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی از جمله این کتب می‌باشند. در برخی دانشگاهها اساتید از روی «کتاب روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی» تألیف دکتر اسماعیل بیانگر دو یا حتی جزوه‌ی شخصی خود برای تدریس این درس استفاده می‌کنند.

مبانی مشاوره و راهنمایی

ضریب این درس در آزمون دانشگاه دولتی برای هر دو گرایش (2)و تعداد سوالات آن 20 سوال می‌باشد. منابع مهم این درس کتاب پویایی گروه و مشاوره گروهی تألیف دکتر شفیع آبادی، کتاب خانواده درمانی مینوچین ترجمه‌ی دکتر صفایی و همچنین کتاب مقدمه برنامه‌ریزی راهنمایی و مشاوره دکتر شفیع آبادی می‌باشد.

روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره

تعداد سوالات این درس 20 سوال و ضریب آن در دانشگاه دولتی برابر هر دو گرایش (3)می‌باشد. کتاب‌های مرجع این درس کتاب «روش‌ها و فنون راهنمایی و مشاوره» تألیف دکتر عبداله شفیع آبادی و همچنین کتاب تکنیک‌های خرد در مصاحبه‌های مشاوره‌ای ترجمه سیمین حسینیان می‌باشند. در این درس روش‌های مشاوره از جمله تعقلی، تحلیل روانی، روش‌های یادگیری و روانشناسی انسان، مقایسه‌ی شیوه‌های مشاوره، دستورالعمل‌های درمانی، تمایز مشاوره و روان درمانی، بررسی می‌شود. به دلیل ضریب بالای این درس لازم است، داوطلبان در این درس به تسلط کافی برسند. کسب درصد بالا در این درس توسط رتبه‌های تک رقمی موسسه دیده شده است.

نظریه‌های مشاوره و روان درمانی

تعداد سوالات این درس در آزمون دانشگاه دولتی 20 و ضریب آن برای هر دو گرایش (3)می‌باشد. این درس از بین 7 درس داوطلبان گرایش مشاوره، جزء 3 درس مهم محسوب می‌شود. با توجه به مشکلات داوطلبان در درس زبان معمولاً داوطلبان این گرایش سعی می‌کنند در این درس تئوری به درصد بالایی دست پیدا کنند تا قبولی خود را تضمین کنند. در این درس هم کتاب دکتر عبداله شفیع‌آبادی جزء کتاب‌های مرجع می‌باشد. کتاب دیگری که برای کارشناسی ارشد در این زمینه در دانشگاه‌های مختلف معرفی می‌شود، کتاب نظریه‌های مشاوره و روان درمانی شیلینگ، ترجمه‌ی خدیجه آرین می‌باشد.

کاربرد آزمون‌های روانی در مشاوره

تعداد سوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی 20 سوال و ضریب آن برای هر دو گرایش (2)می‌باشد. برای این درس سه کتاب به تألیف دکتر پاشا شریف، دکتر هادی بهرامی و دکتر حمزه گنجی می‌باشد. در این درس توزیع‌های آماری، آزمون‌های فرضیه و خطاهای آزمون، نمونه‌گیری رگرسیون و همبستگی، متغیرهای کنترل تعدیل و همراه و پایایی یا روایی، آنالیز واریانس مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

روانشناسی شخصیت

ضریب این درس در دانشگاه دولتی (2)و تعداد سوالات آن 20 سوال می‌باشد. منبع مهم این درس کتاب دوان شولتز و سیدنی آلن شولتز ترجمه‌ی یحیی سید محمدی می‌باشد. البته کتب دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. به دلیل ترجمه بودن اکثر منابع اصلی این درس، ارتباط برقرار کردن داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، کمی با مشکل روبرو می‌شود.

ضرایب و گرایش های مجموعه علوم تربیتی 2 (دانشگاه سراسری)

نام درس

ضریب درس در کنکور

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

روانشناسی تربیتی

مشاوره و راهنمایی

مشاوره (مدرسه‌ای، شغلی، خانواده‌ای، توانبخشی)

زبان عمومی و تخصصی

2

2

3

3

روانشناسی تربیتی

2

3

0

0

آمار و روش‌های تحقیق

2

2

2

2

سنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تربیت

2

0

0

0

روانشناسی کودکان استثنایی

3

0

0

0

روانشناسی رشد

2

2

0

0

روانشناسی عمومی

2

2

0

0

آموزش و پرورش کودکان استثنایی

3

0

0

0

مبانی مشاوره و راهنمایی

0

0

2

2

روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره

0

0

3

3

نظریه‌های مشاوره و روان درمانی

0

0

3

3

کاربرد آزمون‌های روانی در مشاوره

0

0

2

2

روانشناسی شخصیت

0

0

2

2

تبلیغات متنی