امروز جمعه 11 اسفند 1402

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته علوم اجتماعی

0

موضوعات پیشنهادی پایان نامه های رشته علوم اجتماعی

در زیر بعضی از موضوعات آورده شده لطفاً موضوعات که به نظر شما می رسد در بخش نظرات قید فرمائید تا به فهرست اضافه شود.

1- بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت فرهنگی، دینی و اجتماعی 

2- بررسی نیازهای اجتماعی و فرهنگی دختران

3- بررسی عوامل موثر بر الگوی کاربری اینترنت

4- بررسی اعتیاد اینترنتی

5- بررسی عوامل موثر بر مصرف کالاهای فرهنگی

6- بررسی میزان دینداری و عوامل موثر بر آن

7- بررسی عومل موثر بر بزهکاری(اعتیاد، سیگار، چاقوکشی، خشونت و...)

8- بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری

9- بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی

10- بررسی دیپلماسی رسانه ای

11- بررسی کیفیت زندگی سالمندان

12-بررسی علل فرار مغزها

تبلیغات متنی