امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی اینترنتی بر رفتار جوانان

0

تاثیر شبکه های اجتماعی اینترنتی بر رفتار جوانان 20 تا 30 سال محله بهشتی (تهدیدات و فرصتها)

شبکه های اجتماعی

· زمان عضو شدن

· نحوه استفاده از شبکه ها

· میزان تاثیر شبکه های اجتماعی

· شبکه های اجتماعی فیس بوک

· مدت زمان استفاده از شبکه ها

رفتار جوانان

· افسردگی

· خشونت

· دانش

· روابط اجتماعی

1- مدت زمان عضو شدن در شبکه های اجتماعی بر میزان افسردگی جوانان نقش مهمی دارد.

X: مدت زمان عضویت

تعدیل کننده: ایجاد وابستگی

Y: افسردگی

کنترل:دختران

2- میزان تاثیر شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی خانوادها این روزها کاملا به چشم میخورد

X:تاثیر شبکه های اجتماعی

تعدیل کننده:تحصیلات

Y:سبک زندگی خانواده ها

کنترل: افراد تازه ازدواج کرده از 1روز تا1سال

3- استفاده طولانی از شبکه های اجتماعی باعث خشونت در رفتار جوانان می شود

X:استفاده طولانی از شبکه ها

مداخله گر:زمان کمتر در کنار خانواده بودن

تعدیل کننده:استفاده نادرست

Y:خشونت رفتار

کنترل: پسران

4- مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی می تواند بر میزان دانش افراد تاثیر بسزایی بگذارد

X:مدت زمان استفاده

مداخله گر: افزایش آگاهی

تعدیل کننده: تحصیلات

Y:دانش افراد

کنترل:مجردها

5- نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی می تواند باعث آگاهی یافتن افراد از اتفاقهای روز مره شود

X:نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی

تعدیل کننده:علاقه به خواندن خبر

Y:آگاهی یافتن

کنترل:متاهل ها

تبلیغات متنی