امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

0

پرسشنامه ای را که ملاحظه می کنید، به منظور انجام یک تحقیق علمی در زمینه بررسی میزان محبوبیت معلمین دوره راهنمایی و ویژگی یک معلم خوب تهیه شده است، بنابراین خواهشمند است با دقت و حوصله به سوالات زیر پاسخ دهید.

ردیف

متن سوال

موافق

بی نظر

مخالف

1

با بچه ها صمیمی باشد.

2

سعی کند مشکلات خنوادگی دانش آموزان را بداند.

3

اطلاعاتی را که درباره کارهای خصوصی دانش آموزان بدست آورد در اختیار پدر و مادر آنها بگذارد.

4

کارها و اخلاق بد دانش آموزان را پنهانی و دور از نظر دیگران به آنها تذکر دهد.

5

اگر اشتباهی کرد باید اشتباه خود را اصلاح کند.

6

از خودش کمتر تعریف کند.

7

نباید بین شاگردان خود فرق بگذارد.

8

اگر کسی از او تعریف کرد باید به او نمره زیاد بدهد.

9

دانش آموزان ضعیف را سرزنش کند.

10

خشمگین و عصبانی نشود.

11

بچه های زرنگ و درس خوان رابیشتر دوست بدارد.

12

آنقدر درس را تکرار کند تا بیشتر دانش آموزان کلاس آن درس را بفهمد.

13

از دانش آموزان زرنگ بخواهد تا برای بچه ها ی کلاس درس را تکرار کنند.

14

دانش آموزان را وادار کند که ساکت و بدون هیچ حرکتی بنشینند.

15

در موقع درس دادن به همه شاگردان نگاه کند.

16

درس را با مثال به بچه ها بفهماند.

17

علاوه بر مطالب کتاب، اطلاعات دیگری هم درباره درس داشته باشد.

18

اگر حرفی زد، باید عمل کند.

19

اگر تکلیف به بچه ها داد حتما آنرا بخواهد.

20

نباید دانش آموزان را تنبیه بدنی کند.

21

آبرو دانش آموزان را در کلاس حفظ می کند.

22

نسبت به همه دانش آموزان عدالت را رعایت می کند.

23

در مواجهه با مشکلات و حوادث متانت و خونسردی خود را حفظ می کند.

24

به تلاش و موفقیت شما ارج می نهد و پاداش دهد.

25

به موقع و به جا از قدرت و اختیار خود استفاده کند.

تبلیغات متنی