امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

پرسشنامه خود پنداره SCQ

0
پرسشنامه خود پنداره SCQ
«راج کمار ساراسوت» 48 سوال
در این پرسشنامه سوالاتی با تعدادی پاسخ ارائه شده است. آن ها را با دقت بخوانید و در جای خالی مقابل موردی که درباره شما صادق است، علامت بزنید. فقط یک جواب باید بدهید. مثالی در زیر بیان شده است. محدودیت زمانی وجود ندارد. اما سعی کنید در پاسخگویی سرعت داشته باشد.
مثال: چه جور دندانی دارید؟
خیلی زیبا() زیبا() متوسط() نازیبا() بسیارنازیبا()
1- آیا دوستان از شما راهنمایی می خواهند؟
همیشه() معمولا() بعصی اوقات() معمولا نه () هرگز()
2- راجع به وضع ظاهر خود چه فکر می کنید؟
خیلی زیبا() زیبا() رضایت بخش() نارضایت بخش() زشت()
3- در انجام کارهای جسمانی خود را چگونه می بینید؟
خیلی قوی() قوی() متوسط() ضعیف() خیلی ضعیف()
4- خلق و خوی خود را چگونه می یابید؟
همیشه شاد() شاد() معمولی() گاهی ناشاد() همیشه ناشاد()
5- دروس مدرسه را تا چه حد دوست دارید؟
خیلی زیاد() زیاد() متوسط() کم() خیلی کم()
6- آیا معتقد به آداب و رسوم مذهبی هستید؟
خیلی زیاد() زیاد() متوسط() بعضی اوقات() هرگز()
7- آیا در انتقاد از دیگران شرکت می کنید؟
همیشه() بیشتر اوقات() معمولا() کم() هرگز()
8- آیا در حضور دیگران اندیشه هایتان را به صراحت بیان می کنید؟
همیشه() بیشتر اوقات() معمولا() بعضی اوقات() هرگز()
9- چهره خود را چگونه می بینید؟
خیلی زیبا() زیبا() معمولی() نه چندان زیبا() زشت()
10- آیا خود را فرد شادی می بینید؟
همیشه() بیشتر اوقات() معمولا() خیر() هرگز()
11- آیا غیرعادی هم رفتار می کنید؟
همیشه() بیشتر اوقات() بعضی اوقات() بندرت() هرگز()
12- آیا فکر می کنید آدم با تجربه ای هستید؟
خیلی زیاد() زیاد() متوسط() کمی() کم تجربه()
13- آیا به معلمان خود فکر می کنید؟
همیشه() بیشتر اوقات() معمولا() کم() هرگز()
14- آیا به نظر خودتان آدم خونسردی هستید؟
خیلی زیاد() زیاد() متوسط() آشفته() بسیار آشفته()
15- آیا در انجام تکالیف خود منظم هستید؟
همیشه() بیشتر اوقات() معمولا() بعضی اوقات() هرگز()
16- آیا به دیگران بی احترامی می کنید؟
هرگز() بندرت() معمولا() بیشتر اوقات() همیشه()

17- آیا در درک آنچه معلم در کلاس می گوید، مشکلی دارید؟
هرگز() بندرت() معمولا() بیشتراوقات() همیشه()
18- آیا فکر می کنید اگر فرصتی به دست آورید، می توانید چیزی نو کشف کنید؟
قطعا() به احتمال زیاد() احتمالا() شک دارم() ابدا()
19- آیا اگر کسی در کار شما اشکالی پیدا کند، عصبانی می شوید؟
هرگز() معمولا نه() بعضی اوقات() معمولا() همیشه()
20- شخصیت خود را چگونه می بینید؟
خیلی جذاب() جذاب() معمولی() بی جاذبه() خیلی بی جاذبه()
21- معاشرت با دیگران را چگونه می یابید؟
همیشه خوب() بیشتر اوقات خوب() معمولا خوب() بعضی اوقات خوب نیست() همیشه ناخوشایند()
22- تا چه حد از وزنتان راضی هستید؟
کاملا راضی() راضی() معمولا راضی() نه چندان راضی() ناراضی()
23- آیا در مواجهه با مشکلات جزئی ناراحت می شوید؟
هرگز() بیشتر اوقات نه() عموما بله() بعضی اوقات() همیشه()
24- آیا ذاتا ترسو هستید؟
ابدا() نه زیاد() معمولا() بیشتر اوقات() خیلی زیاد()
25- تا چه حد از وضعیت مطالعات تان در کلاس راضی هستید؟
کاملا راضی() راضی() متوسط() ناراضی() کاملا ناراضی()
26- با امتحانات مدرسه چطورید؟
خیلی خوبم() خوبم() معمولا خوبم() بندرت خوبم() هرگز خوب نیستم()
27- صدای شما چطور است؟
خیلی خوب() خوب() معمولی() بد() خیلی بد()
28- آیا ضمن خواندن داستان یا دیدن یک فیلم برای دانستن پایان آن کنجکاوید؟
همیشه() معمولا() بطور عادی() نه خیر() ابدا()
29- سلامتتان چطور است؟
خیلی خوب() خوب() متوسط() ضعیف () خیلی ضعیف()
30- وضع حضورتان در کلاس چگونه است؟
همیشه حاضرم() معمولا حاضرم() متوسط() عموما غایبم() اغلب اوقات غایبم()
31- تا چه حد از قد خود راضی هستید؟
کاملا راضی() راضی() معمولی() کمی ناراضی() کاملا ناراضی()
32- آیا سعی می کنید تا جزء نفرات اول در امتحان کلاسی باشید؟
همیشه() معمولا() عموما() اغلب نه() هرگز()
33- آیا قبل از انجام کار به معایب و محاسن و محاسن آن توجه می کنید؟
همیشه() معمولا() عموما() معمولا نه() هرگز()
34- جایگاه شما در بیان واقعیت کجاست؟
همیشه راست می گویم() معمولا() عموما() دربیان واقعیت شک دارم() همیشه دروغ می گویم()
35- از نظر اطاعت از مقررات مربوط به اماکن عمومی (جاده، پارک، ایستگاه راه آهن) خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
همیشه مطیع() معمولا مطیع() معمولی() کار خودم را می کنم () هرگز اطاعت نمی کنم()
36- آیا از همکلاسیهای خود باهوش تر هستید؟
حتما() تقریبا() معمولیم() تقریبا نه() ابدا()
37- آیا در تنظیم امور مربوط به گردش علمی همکلاسی ها شرکت می کنید؟
همیشه() معمولا() گاهی() معمولا نه() هرگز()
38- ایا مسائل و مشکلات تحصیلی خودتان را خودتان حل می کنید؟
همیشه() معمولا() گاهی() معمولا نه() هرگز()
39- موقع عکس گرفتن یا تماشای آن چقدر به جنبه هنری توجه داربد؟
خیلی زیاد() زیاد() متوسط() تاحدودی() ابدا()
40- اگر موقع انجام کار مهمی دوستی شما را برای گردش دعوت کند، چه می کنید؟
فورا قبول می کنم() کمی فکر می کنم() سکوت می کنم() با اندکی فکر رد می کنم() فورا رد می کنم()
41- ضمن امتحان متوجه می شوید قادر به پاسخ بعضی سوالات نیستید و کتاب همان درس نزدیک شما است، آیا از کتاب کمک می گیرید؟
ابدا چنین کاری نمی کنم() جرات آن را ندارم() معمولا این کار را نمی کنم( ) اگرفرصت پیدا کنم این کار را می کنم () فورا از کتاب استفاده می کنم()
42- اگر درخانه یکی از طبقات پایین اجتماعی فرصت نوشیدن آب داشته باشید، چه خواهید کرد؟
آب خواهم خورد() با کمی ملاحظه آب خواهم خورد() مراقب نظافت خواهم بود() آب خواهم خورد ولی به کسی نخواهم گفت() مراقب نظافت خواهم بود()
43- آیا در ارتباط با جنس مخالف تردید می کنید؟
ابدا تردید نمی کنم() گاهی تردید می کنم() عموما تردید نمی کنم() معمولا تردید می کنم() همیشه تردید می کنم()
44- پس از مدت ها که در صف اتوبوس ایستاده اید، اتوبوس می اید، راننده فقط تعداد را سوار می کند و به شما که می رسد، دیگر ظرفیت تکمیل می شود. در این موقع چه می کنید؟
منتظر اتوبوس بعدی می مانم() از راننده خواهش می کنم سوارم کند() می دوم و می کوشم سوار شوم() مسافران دیگر را هل می دهم و سعی می کنم که سوار شوم( ) سروصدا راه می اندازم()
45- اگر به یکی از خصوصیات غیر اخلاقی دوستی پی ببرید، چه می کنید؟
دوستی ام را کاملا با او قطع می کنم() دوستی ام را با او محدود تر می کنم( ) دوستی ام را با او ادامه می دهم اما سعی می کنم او را راهنمایی کنم() دوستی ام را با او همانطوری که بود ادامه می دهم() دوستی ام را با او محدودتر می کنم()
46- شما قرار ایت چهار کار انجام دهید:
‌أ- برای بردن برادرتان به دکتر وقت بگیرید.
‌ب- برای گردش فردا آماده شوید.
‌ج- یک داستان بخوانید.
‌د- به دیدن دوستی بروید که قرار است به سفر بروید، در درجه اول چه خواهید کرد؟
برای گرفتن وقت به دکتر تلفن می زنید() برای گردش خود را آماده می کنید() کتاب داستان می خوانید() برای دیدن دوستتان می روید() هیچ کدام از کارهای بالا را انجام نمی دهید ()
47- دوستتان هزار تومان به شما می دهد؛ وقتی می شمارید می بینید هزارو صدتومان است. در این جا چه می کنید؟
فورا صد تومان را برمی گردانید () فورا به دوستتان اطلاع می دهم() موقع بازگرداندن پول هزار و صد تومان خواهید پرداخت() اگر دوستتان متوجه نشود 100 تومان را به نفع خود برمی دارید() 100 تومان را بر می دارید()
48- آیا دوست دارید کار را با توجه به میل دیگران انجام دهید؟
همیشه با توجه به میل دیگران کار را انجام می دهم()
معمولا با توجه به میل دیگران کار را انجام می دهم()
گاهی با توجه به میل دیگران کار را انجام می دهم()
گاهی اوقات به میل دیگران توجه نمی کنم()
همیشه به میل خودم کار می کنم()

تجدید نظر شده توسط آرانی. ماخذ: موسسه روان تجهیز سینا. مترجم: ابوالفضل کرمی - تلفن 77297273

تبلیغات متنی