امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

شخصیت، منبع استرس (مقیاس های کوردن)

0


آیا شخصیت شما منبع استرس است؟

سوال

بلی

خیر

1.     آیا به طور ذاتی مضطرب هستید؟

 

 

2.     آیا بدبین هستید یا بلافاصله جنبه منفی هر چیز را می بینید؟

 

 

3.     آیا از آینده می ترسید یا نگران هستید؟

 

 

4.     آیا تمایل دارید گذشته را نشخوار یا تکرار کنید؟

 

 

5.     آیا اغلب به همان تصمیم اول بر می گردید؟

 

 

6.     آیا به دشواری تصمیم می گیرید؟

 

 

7.     آیا احساس ناراحتی می کنید؟

 

 

8.     آیا احساس می کنید زندگی دشوار است؟

 

 

9.     آیا، در مجموع درون گرا هستید؟

 

 

10. آیا، در مجموع، ناراضی هستید؟

 

 

11. آیا در مقابل انتقاد ناراحت می شوید؟

 

 

12.آیا کینه توز هستید؟

 

 

13.آیا بیشتر از انتظار پرخاشگری می کنید؟

 

 

14.آیا در تشخیص خطاهای خود مشکل دارید؟

 

 

15.آیا معمولا کارها را به فردا موکول می کنید؟

 

 

16.آیا، اگر کارها مطابق میل شما پیش نرود، تمایل دارید نق بزنید؟

 

 

17.آیا هیجانی هستید و به اسانی عصبانی می شوید؟

 

 

18.آیا خود را ناتوان و بی دست وپا می دانید؟

 

 

19.آیا به آسانی خود را گنهکار می شمارید؟

 

 

20.آیا احساس می کنید زندگی شما بی معناست؟

 

 

21.آیا در زمدگی هدف ندارید؟

 

 

22.آیا احساس می کنید که همیشه تقصیر با دیگران است؟

 

 

23.آیا اصول زندگی کاملا ثابتی دارید؟

 

 

گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان

تبلیغات متنی