امروز سه شنبه 02 مرداد 1403

منابع آزمون کارشناسی ارشد جمعیت شناسی

0

توجه: این منابع بر اساس آخرین بازنگری در سال 1387 می باشد.

آزمون کارشناسی ارشد رشته‌ی جمعیت‌شناسی هر سال هم‌زمان با برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سایر رشته‌های علوم اجتماعی در سراسر کشور برگزار می‌گردد. هم‌اکنون دوره‌ی کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی در سه دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و شیراز دایر می‌باشد و هر سال شمار محدودی دانشجو در این دانشگاه‌ها در رشته‌ی جمعیت‌شناسی و در دو دوره‌ی شبانه و روزانه پذیرفته می‌شوند. به‌طور کلی، ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته محدود می‌باشد. از این رو معمولاً دانشجویانی شانس پذیرش در این رشته را دارند که رتبه‌ی کل آن‌ها در مجموع کم‌تر از 50 باشد.

سئوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته‌ی جمعیت‌شناسی عموماً از درس‌های روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت، کاربرد جمعیت‌شناسی، جمعیت‌شناسی ایران و جمعیت‌شناسی اقتصادی اجتماعی طرح می‌شوند. بنابراین، تلاش شده است تا آخرین منابع مرتبط با دروس مذکور شامل کتاب و مقاله جهت استفاده‌ی دانشجویان و علاقه‌مندان به این رشته معرفی شود. اگرچه برخی منابع قدیمی به‌نظر می‌رسند، اما مطالعه‌ی آن‌ها در هر صورت به افزایش اطلاعات و دانش جمعیت‌شناختی داوطلب کمک خواهد کرد. با تمام این‌ها و بنا به درخواست شماری از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی مبنی بر مشخص‌کردن منابع اصلی، منابع اصلی را با رنگ قرمز و به صورت پررنگ مشخص شده است. در ضمن، منابعی که در هر حال مطالعه‌ی آن‌ها به افزایش دانش جمعیت‌شناختی و اطلاعات جمعیتی داوطلبان و موفقیت بیش‌تر آن‌ها در آزمون کارشناسی ارشد کمک خواهد کرد با رنگ آبی مشخص گردیده است.

آشفته‌تهرانی، امیر.(1372). جامعه‌شناسی جمعیت: نمونه‌ی ایران اصفهان: مؤسسه‌ی انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.

امانی، مهدی.(1378). جمعیت‌شناسی جهان تهران: انتشارات سمت.

امانی، مهدی.(1377). مبانی جمعیت‌شناسی تهران: انتشارات سمت.

امانی، مهدی.(1380). جمعیت‌شناسی عمومی ایران تهران: انتشارات سمت.

بهنام، جمشید.(1348). جمعیت‌شناسی عمومی تهران: انتشارات مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی

پرسا، رولان.(1374). آنالیز جمعیت‌شناختی ترجمه‌ی خسرو اسدی تهران: انتشارات سمت.

پرسا، رولان.(1371). جمعیت‌شناسی آماری ترجمه‌ی سید‌محمد سیدمیرزایی تهران: انتشارات آستان قدس رضوی.

پرسا، رولان.(1353). جمعیت‌شناسی اجتماعی ترجمه‌ی منوچهر محسنی تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

پولارد، ا. اچ، فرحت یوسف و جی. ان پولارد.(1372). روش‌های تحلیل جمعیت ترجمه‌ی هما آقا و همکاران شیراز: مرکز جمعیت‌شناسی دانشگاه شیراز.

تقوی، نعمت‌الله.(1372). مبانی جمعیت‌شناسی چاپ دوم تبریز: انتشارات نیا.

تودارو، مایکل.(1370). توسعه‌ی اقتصادی در جهان سوم ترجمه‌ی غلامعلی فرجادی جلد اول چاپ پنجم تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.

جوان, جعفر.(1367). جمعیت ایران و بستر جغرافیایی آن مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.

جوان, جعفر.(1380). جغرافیای جمعیت ایران مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

حسینی، حاتم.(1386). درآمدی بر جمعیت‌شناسی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانواده چاپ سوم همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

حسینی، حاتم.(1381). درآمدی بر جمعیت‌شناسی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانواده چاپ اول همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

حسینی، حاتم.(1387). ضمیمه‌ی درس مبانی جمعیت‌شناسی گروه علوم اجتماعی دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا.

زارع، بیژن.(1384). جمعیت‌شناسی اقتصادی و اجتماعی تهران: انتشارات سمت.

زنجانی، حبیب‌الله.(1383). تحلیل جمعیت‌شناختی چاپ چهارم تهران: انتشارات سمت.

زنجانی، حبیب‌الله.(1380). مهاجرت تهران: انتشارات سمت.

زنجانی، حبیب‌الله.(1375). جمعیت و شهرنشینی در ایران جمعیت جلد اول چاپ دوم تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

زنجانی، حبیب‌الله.(1371). جمعیت و توسعه: مجموعه‌ی مقالات تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری در ایران.

زنجانی، حبیب‌الله، محمد میرزایی، کامل شادپور و امیرهوشنگ مهریار.(1378). جمعیت، توسعه و بهداشت باروری تهران: نشر و تبلیغ بشری.

سرایی، حسن.(1383). روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت با تاکید بر باروری و مرگ‌ومیر چاپ دوم تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

سرایی، حسن.(1382). روش‌های مقدماتی تحلیل توزیع و ترکیب جمعیت تهران: لنتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

سرایی، حسن.(1370). درباره‌ی نرخ‌های رشد جمعیت ایران 1335 تا 1365 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی دوره‌ی اول شماره‌ی 1 و 2 صص 111-97.

سرایی، حسن.(1372). نظری اجمالی به جمعیت جهان، قاره‌ها و ایران فصلنامه‌ی علوم اجتماعی دوره‌ی اول شماره‌ی 3 و 4 صص 28-9.

سرایی، حسن.(1376). مرحله‌ی اول گذار جمعیتی ایران نامه‌ی علوم اجتماعی شماره‌ی 9 و 10 صص67-51.

سیدمیرزایی، سیدمحمد.(1381). جمعیت‌شناسی عمومی تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

سرینی واسان، کی.(1384). فنون اساسی تحلیل و کاربرد جمعیت‌شناسی ترجمه‌ی محمدامین کنعانی مازندران: انتشارات دانشگاه مازندران.

کلانتری، صمد.(1375). روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت اصفهان: انتشارات مانی.

کاظمی‌پور، شهلا.(1372). روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت چاپ دوم تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

ویکس، جان.(1385). جمعیت: مقدمه‌ای بر مفاهیم و موضوعات ترجمه‌ی الهه‌ی میرزایی تهران: انتشارات مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

عباسی شوازی، محمدجلال.(1380). همگرایی رفتارهای باروری در ایران، میزان، روند و الگوی سنی باروری در استان‌های کشور در سال‌های 1351 و 1375 نامه‌ی علوم اجتماعی شماره‌ی 18.

عباسی شوازی، محمد جلال و دیگران.(1381)، سطح، روند و عوامل مؤثر بر باروری در استانهای برگزیده‌ی کشور مقاله‌ی ارایه‌شده در همایش تحولات اخیر و آینده‌ی جمعیتی ایران 30 و 29 بهمن، تهران.

علیزاده، محمد.(1378). اشتغال، بازار کار و تامین اجتماعی فصلنامه‌ی تامین اجتماعی سال اول شماره‌ی دوم صص 117-97.

علیزاده، محمد.(1379). تله‌ی جمعیت، فقر و بیکاری مجموعه‌ی مقالات فقر در ایران تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.

فدراسیون بین‌المللی زنان و مامایی و شورای جمعیت نیویورک.(1368). باروری و جمعیت ترجمه‌ی زهرا پورانصاری و علی ناصری تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

فیندلی، سلی.(1373). برنامه‌ریزی مهاجرت‌‌های داخلی ترجمه‌ی عبدالعلی لهسایی‌زاده شیراز: انتشارات نوید.

کاظمی‌پور, شهلا.(1375). تحولات و مورفولوژی جمعیت ایران فصلنامه‌ی جمعیت شماره‌ی 15 و 16 صص 93-77.

کتابی، احمد.(1377). درآمدی بر اندیشه‌ها و نظریه‌های جمعیتی چاپ چهارم تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کتابی، احمد.(1381). پیشگامان مالتوس: ردیابی نظریه‌ی مالتوس در آرای قدما و تأثیر آن بر متأخران فصلنامه‌ی جمعیت شماره‌ی 39 و 40 صص 55 35.

کلانتری، صمد.(1377). کاربرد جمعیت‌شناسی اصفهان: انتشارات مانی.

کیانی، مژده.(1387). کاربرد جمعیت‌شناسی تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

لوکاس، دیوید و پاول میر.(1381). درآمدی بر مطالعات جمعیتی ترجمه‌ی حسین محمودیان چاپ اول تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

لهسایی‌زاده، عبدالعلی.(1368). نظریات مهاجرت شیراز: انتشارات نوید.

محمودیان، حسین.(1379)، پژوهشی در زمینه‌های نظری و نتایج تجربی مهاجرت و باروری نامه‌ی علوم اجتماعی شماره‌ی 15 صص 164-147

میرزایی، محمد.(1385). گفتاری در باب جمعیت‌شناسی کاربردی چاپ چهارم تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

میرزایی، محمد.(1384). جمعیت و توسعه با تاکید بر ایران: ده مقاله تهران: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.

میرزایی, محمد.(1378). نوسانات تحدید موالید در ایران فصلنامه‌ی جمعیت شماره‌ی 29 و 30 صص 58-38.

نیول، کالین.(1382). روش‌ها و مدل‌ها در جمعیت‌شناسی ترجمه‌ی عبدالرضا رجائی‌فرد شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

وانش، گیلام. جی و مارک. گ ترموت (1383). مقدمه‌ای بر اصول و روش‌های تحلیل جمعیت‌شناختی ترجمه‌ی حاتم حسینی و غلامرضا کهنسالی همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

وحیدی، پریدخت.(1364). مهاجرت بین‌المللی و پیامدهای آن تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

هایند، آندرو.(1385). روش‌های جمعیت‌شناختی ترجمه‌ی حاتم حسینی، غلامرضا کهنسالی تهران: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.

هیر، دیوید. ام.(1380). جامعه و جمعیت: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی جمعیت ترجمه‌ی یعقوب فروتن مازندران: انتشارات دانشگاه مازندران.

تبلیغات متنی