امروز چهارشنبه 12 بهمن 1401

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

0

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1)

با توجه به‌ این که گروه انتخابی شما مجموعه علوم تربیتی (1) با کد رشته امتحانی 1117 می‌باشد و این مجموعه نیز شامل 7 گرایش می‌باشد، لازم است به توضیحاتی در این مورد بپردازیم‌.
مجموعه علوم تربیتی (1) شامل گرایش‌های زیر است:
1- علوم تربیتی برنامه‌ریزی آموزشی
2- علوم تربیتی برنامه‌ریزی درسی
3- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش «تعلیم و تربیت اسلامی‌»
4- مدیریت آموزشی
5- علوم تربیتی آموزش بزرگسالان
6- علوم تربیتی تحقیقات آموزشی
7- علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی
گرایش‌های علوم تربیتی (1) بیشتر وابسته به تعلیم و تربیت و آموزش بوده و در نتیجه در مؤسسات آموزشی، مراکز آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی کشور کاربرد فراوان دارند‌. فارغ التحصیلان کلیه رشته‌ها در مقطع کارشناسی امکان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی (1) را دارند‌.

منابع مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت آموزشی: *1 مدیریت آموزشی و آموزشگاهی دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات: کمال تربیت.* 2

سازمان‌‌ها (سیستم‌های حقوقی (خردگرا)، حقیقی (طبیعی) و باز)، (دبلیو، ریچارد اسکات) ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات: کمال تربیت.
مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی: *1 مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دکترعلی تقی پور، انتشارات: آگاه.*2 مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش. *3 مبانی برنامه‌ریزی آموزشی برنامه‌ریزی درسی مدارس‎، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف.لوی)،، انتتشارات مدرسه. 4 چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت. 5 دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی، دکتر فریده مشایخ، انتشارات: سمت. *6 فرایند برنامه‌ریزی آموزشی، نوشته گروه مشاوران یونسکو. ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: 1 اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: امیر کبیر.2 نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر نقیب زاده، انتشارات: آگاه.
روش‌‌ها و فنون تدریس: *1 الگوهای جدید تدریس (بروس جویس، مارشا ویل)ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی (2000)، انتشارات: کمال تربیت.
روان شناسی تربیتی: *1 روان‌شناسی پرورشی دکتر علی‌اکبر سیف، انتشارات: دوران. 2 مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات: ویرایش. 3- اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن دکتر سیف نراقی و نادری
نظارت و راهنمایی: *1 نظارت در مدیریت (راهنمای تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی)، (جان وایلز و جوزف باندی) ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی، انتشارات: کمال تربیت. *2 نظارت و راهنمایی تعلیماتی (کاربرد فنون کلینیکی در نظارت، راهنمایی، کارورزی و آموزش‌‌های پیش و ضمن خدمت معلم)، (کیت اچسون و دامین گال) ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی، انتشارات: کمال تربیت.
تکنولوژی آموزشی: *1 مقدمات تکنولوژی آموزشی، دکتر احدیان، انتشارات: بشری. *2 مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دکتر‌هاشم فردانش، انتشارات: سمت. 3 مقدمات تکنولوژی آموزشی، خدیجه علی آبادی، انتشارات: پیام نور.
تعلیم و تربیت اسلامی: *1 اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: امیرکبیر. *2 تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: دانشگاه تهران. 3 مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، ‌دکتر سیدعلی اکبرحسینی، انتشارات: فرهنگ اسلامی.

آمار و روش تحقیق: *1 روش‌‌های آماری در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی ودکتر جعفر نجفی زند، انتشارات: سخن.*2 روش‌‌های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات: سخن. *3 روش‌های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن زاده 4 احتمالات و آمار کاربردی دکتر علی دلاور، انتشارات: رشد.5- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور، انتشارات: ویرایش.
سنجش و اندازه‌‌گیری: 1 اصول روان‌سنجی وروان آزمایی دکتر حسن پاشا شریفی، انتشارات: رشد.2 اندازه گیری‌های روانی و تربیتی و فن تهیه تست دکترحیدر علی هومن، انتشارات: پارسا.
زبان عمومی: زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش.
زبان تخصصی:
1- English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT).
2- English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT).
3- Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian(SAMT)

لازم به ذکر است منابع مطالعاتی که با علامت ستاره مشخص شده‌اند از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند و در اولویت قرار دارند.