امروز چهارشنبه 12 بهمن 1401

تعریف فناوری آموزشی و کاربرد آن در آموزش

0

فناوری آموزشی به معنای کاربرد سیستم ها،فنون و وسایل کمکی برای بهبود فرایند یادگیری فراگیر است. فناوری آموزشی با 4 ویژگی شناخته می شود: تعریف هدفهایی که دانش اموزان باید به آن دست یابند کاربرد اصول یادگیری در تجزیه و تحلیل و سازماندهی موضوع مورد مطالعه دانش آموز انتخاب و استفاده از رسانه های مناسب برای ارائه مطالب و استفاده از کارائی درسها و مواد سیلورمن دو مفهوم از فناوری آموزشی را ارائه کرده است: 1. فناوری آموزشی نسبی است که هم بر روشها تکیه دارد و هم بر ابزارها 2. فناوری آموزشی ساختاری است که بر تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی،تولید و انتخاب ابزارهای ارزشیابی و وسایل تولید، از نظر رسیدن به بازده های مطلوب آموزشی، تاکید دارد. در تعریفی دیگر فناوری آموزشی فرایندی پیچیده و منسجم شامل افراد،فرایندها،ابزارها و سازماندهیها برای تجزیه و تحلیل مشکلات مربوط به یادگیری انسان و ایجاد، اجرا، ارزشیابی، و کنترل راه حل برای این مشکلات است. با توجه به تعریفهای ارائه شده می توان آنرا مجموعه ای از فناوریها و عوامل متعدد از قبیل تدریس،یادگیری، و مدیریت دانست که برای حل مشکلات آموزشی به کار گرفته می شود. همان طور که می دانیم شاخص آغاز قرن بیست و یکم دگرگونی و تحول می باشد.با پذیرش تدریجی استفاده از رایانه و فناوریهای دیگر مدارس چندین درجه تغییر جهت داده اند. به گفته ال کالینز این تغییر جهتها شامل موارد زیر است: 1. تغییر از آموزش کل کلاس به آموزش گروههای کوچکتر 2. تغییر روش معلم از سخنرانی کردن به مربیگری 3. تغییر از کار کردن بیشتر با دانش آموزان قوی در کلاس به صرف زمان بیشتر در کمک به دانش آموزان ضعیف 4. تغییر در جهت دخالت دادن بیشتر دانش آموزان در امر یادگیری خود 5. تغییر در جهت ارزشیابی بر اساس محصول و بازده 6. تغییر از حالت رقابت در کلاس به حالت همکاری و مشارکت بیشتر 7. تغییر از یادگیری اطلاعات و محتوای یکسان و به وسیله همه دانش آموزان به یادگیری مطالب متفاوت و مطابق با نیازهای دانش آموزان و با سرعتهای متفاوت 8. حرکت از تفکر گفتاری به سوی ادغام مواد دیداری همراه با تفکر گقتاری برای اینکه مدارس پا به پای نیازهای دانش آموزان،جامعه و کشور پیش بروند باید تغییری فلسفی در ادراک و نگرش جامعه از آموزش و پرورش به وجود آید. فناوری با ابداعات و تاثیرات عمیق خود هسته مرکزی این دگرگونی است و ابزار لازم برای ایجاد دگرگونی را در اختیار متخصصان آموزشی قرار می دهد. اگر در مدارس بر مهارتهای اطلاعاتی و فکری بیشتر تاکید شود و استفاده از ابزارهایی مانند رایانه،مخازن اطلاعاتی پیچیده و سیتمهای دریافت اطلاعات، جز کار روزمره مدارس درآید برنامه های درسی مدارس به تدریج تغییر خواهد کرد. اگر این ابزارها در آموزش و یادگیری ادغام شود روشهای تدریس و نیز انتظارات و بازدههای کودکان، معلمان، والدین و مدیران دگرگون خواهد شد و در نتیجه این تغییرات ساختار فیزیکی و سازماندهی داخلی مدارس تغییر خواهد کرد. در آینده با ابزارهای جدیدی که فناوری در اختیار فراگیران قرار خواهد داد و با استفاده از روشهای جدید آموزشی و یادگیری مدت زمانی که کودکان در مدرسه می گذرانند متغیر و انعطاف پذیرتر خواهد شد. شبکه های رایانه ای سبب خواهد شد دانش آموزان بتوانند در عین حال که با کلاس و معلم خود ارتباط دو طرفه دارند در محلهای متعددی به یادگیری بپردازند. هر چه دانش آموزان در امر یادگیری مسئولیت پذیرتر باشند سرعت یادگیری طبیعی تر و بر اساس نیازهای فردی آنان خواهد بود. (کاربرد فناوریهای جدید در آموزش،شهناز ذوفن 1385) چندرسانه ایها (مالتی مدیا) از پرکاربردترین و در عین حال پربازده ترین ابزارهای انتقال محتوای آموزشی می باشد.