امروز چهارشنبه 12 بهمن 1401

معرفی کتاب مفاهیم نوین جامعه شناسی

0

"مفاهیم نوین جامعه شناسی" New Conceptions of Sociology

دوزبانه همراه با تلفظ واژه ها Bilingual/With Pronunciation

کاری از: حسین شیران Hossein Shiran

دانلود از سایت جامعه شناسی شرقی:

http://orientalsociology.ir/post/116/new-conceptions-of-sociology/