امروز شنبه 01 مهر 1402

ارتقا امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری با تاکید بر رویکرد CPTED

0

تعداد صفحات : 32 صفحه

پاورپوینت ارتقای امنیت محیطی با استفاده از تکنیک CPTED، محدوده مورد مطالعه خیابان خاوران، منطقه 15

پاورپونیت درس روش ها و فنون طراحی شهری

کلیات تحقیق

معرفی محدوده

پرسشنامه

ارزیابی محدوده با استفاده از CPTED

ارائه راهکارهای اجرایی

خرید و دانلود | 37,000 تومان