امروز سه شنبه 04 مهر 1402

آموزش پیشرفته ی روش تحقیق و آمار و نرم افزار به طور همزمان

0

آموزش پیشرفته ی روش تحقیق و آمار و نرم افزار به طور همزمان. یکی از نکاتی که باید در یادگیری تحقیق به آن توجه داشت یادگیری همزمان روش پژوهش روش های آماری مربوط به طرح ها و روش های پژوهشی و استفاده از نرم افزار بعد از یادگیری اساس آماری فرمول ها است. در صورتی که چنین مراحلی طی شود یادگیرنده می تواند خود معلم شده و به دیگران آموزش دهد. بر آن شدیم تا در تدریس و انجام پژوهش ها و پایان نامه ها همزمان مفاهیم و ابزار لازم را آموزش دهیم. چرا که تجربه ثابت کرده این کار بهترین شیوه است.