امروز شنبه 01 مهر 1402

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده

0
مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده
این پرسشنامه جملاتی در اختیار شما می گذارد که به جرّ و بحث بیهوده درباره موضوع های مختلف مربوط می شوند. هر جمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر در مورد شما مصداق دارد.
5= همیشه مصداق پیدا می کند 4= اغلب مصداق پیدا می کند 3= گاهی مصداق پیدا می کند 2= به ندرت مصداق پیدا می کند 1= اصلا مصداق پیدا نمی کند.

1- وقتی بحث می کنم، می ترسم از این که طرف مقابل در مورد من بد فکر کند.
2- بحث درباره موضوع های جالب، هشیاری مرا زیادتر می کند.
3- دوست دارم از بحث ها کنار بکشم.
4- با انرژی و شور و شوق وارد بحث می شوم.
5- وقتی به بحث خاتمه می دهم، تصمیم می گیرم که دیگر وارد بحث نشوم.
6- بحث کردن با اشخاص، به جای حل مساله، مسائل زیادی ببار می آورد.
7- وقتی در بحث امتیاز به دست می آورم، احساس رضایت می کنم.
8- وقتی با بحث با دیگران پایان می دهم، احساس می کنم عصبی و ناراحت هستم.
9- دوست دارم درباره موضوع های جالب به طور جدی وارد بحث می شوم.
10- وقتی احساس می کنم که درگیر بحث می شوم، احساس بدی به من دست می دهد.
11- دوست دارم از عقیده خود درباره هر موضوعی دفاع کنم.
12- اجتناب از بحث مرا خوشحال می کند.
13- دوست ندارم فرصت بحث کردن درباره موضوع های بحث بحث انگیز را از دست بدهم.
14- دوست دارم با افرادی معاشرت کنم که به ندرت با من مخالفت می کنند.
15- به نظر من، بحث با دیگران، نوعی مسابقه ذهنی جذابی است.
16- احساس می کنم که نمی توانم در بحث ها امتیاز به دست آورم.
17- احساس می کنم که پس از بحث درباره یک موضوع، انرژی و رضایت کسب می کنم.
18- برای بحث کردن، توانایی های خوبی دارم.
19- سعی می کنم از وارد شدن به بحث اجتناب ورزم.
20- وقتی می بینیم که یک صحبت معمولی به مجادله تبدیل می شود، بسیار خوشحال می شوم.

ماخذ: گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. 1380