امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

مقیاس حس فنانا پذیری

0
مقیاس حس فنانا پذیری
نسبت به مرگ چه احساسی دارید؟ 26 ماده
در هر یک از جمله های زیر، عددی را که بیشتر از همه مطابق احساسات، دیدگاه و روش زندگی شما در این مقطع سنی است مشخص کنید. سعی کنید عدد 4 ( بی تفاوت) را تا حد ممکن کمتر به کار برید، چرا که این پاسخ نشان دهنده فقدان قضاوت در هردو جهت است.
7= کاملا موافق 6= موافق 5= اندکی موافق 4= بی تفاوت 3= اندکی مخالف 2= مخالف 1= کاملا مخالف
1- به یک برداشت شخصی از هستی رسیده ام که به من کمک می کند زندگی را کاملا ارزشمند بدانم.
2- محیط فیزیکی که من در آن زندگی می کنم خیلی سالم است.
3- در زندگی من هیچ چیز جالبی اتفاق نمی افتد.
4- هیچ تاثیری روی محیط پیرامون خود ندارم.
5- جامعه برای من هیچ ارزشی قائل نیست.
6- احساس می کنم که اگر امروز بمیرم، مطلقا هیچ اثر و نشانه ای از من نخواهد ماند.
7- در رشد و پیشرفت بسیاری از افراد سهیم هستم.
8- حس می کنم علی رغم مرگ اجتناب ناپذیر خود، همواره جزء جدایی ناپذیر از جهان خواهم بود.
9- احساس می کنم در زندگی هر کاری دوست دارم، انجام می دهم.
10- ارزش ها و باور های معینی دارم که به من کمک می کنند شرایط فناپذیر خود را بپذیرم و یا با آن کنار بیایم.
11- احساس من این است که انسان محکوم به فنا است.
12- روابط صمیمی مرا می ترساند.
13- همین که تصمیم گرفتم کاری انجام دهم، آن را با علاقه مداوم به انجام می رسانم.
14- اغلب احساس تنهایی می کنم.
15- کمتهی شدن زندگی ام به مرگ، به حیاتم معنی و سازمان می دهد.
16- زندگی جنسی من، به میزان زیادی بر سلامت و بهزیستی ام تاثیر دارد.
17- در به عهده گرفتن مسؤولیت انجام کارهای جدید مشکل دارم.
18- از نظر بدنی احساس راحتی می کنم.
19- زندگی عشق ام به من سرور می دهد.
20- در هر کاری که انجام می دهم احساس لیاقت و شایستگی می کنم.
21- احساس می کنم اگر امروز بمیرم درخاطر کسانی که با آنها زندگی کرده ام، زنده می مانم.
22- سرشار از نیرو و انرژی هستم.
23- مطمئن نیستم که چه کسی هستم.
24- با دیگران رابطه خوبی دارم.
25- فکر می کنم از عمرم خوب استفاده نمی کنم.
شما به دو صورت می توانید از نتیجه پرسشنامه آگاه شوید:
الف: مراجعه به (ژندا، لودیس. آزمون های شخصیت. ترجمه بشارت و حبیب نژاد. انتشارات آییژ،بهار 1388)