امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

لیست پرسشنامه های بازاریابی و مدیریت بازرگانی

0

پرسشنامه های بازاریابی و مدیریت بازرگانی

پرسشنامه بازاریابی داخلی مونی و فورمن- 15 سوالی با 3 بعد و ذکر سوالات هر بعد.

پرسشنامه هوش رقابتی مانموهیت چادها- 9 سوالی با 2 بعد و ذکر سوالات هر بعد.

پرسشنامه توان رقابتی آلپر اُذر- 18 سوالی.

پرسشنامه بررسی حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش(در سازمان های متشکل از چندین شرکت)

پرسشنامه بررسی میزان اهمیت عوامل موثر بر توسعه آینده بازار ارگانیک

پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف گرایش بازار

پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده در این واحد

پرسشنامه بررسی گرایش به بازار

پرسشنامه بررسی عوامل تعیین کننده گرایش بازار

پرسشنامه ارزیابی میزان توجه سازمان به فعالیت های بازاریابی

پرسشنامه بررسی میزان عدم اطمینان بازاریابی

پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف رضایت از قیمت

پرسشنامه بررسی رویکرد رابطه ای در بازاریابی

پرسشنامه ارزیابی مهارت های بازاریابی مدیران

پرسشنامه برسی قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی

پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی1

پرسشنامه ارزیابی ابعاد مختلف دانش در بازار در زمان توسعه کالاهای جدید

پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی سیستم های بازاریابی

پرسشنامه نوع شناسی های اقدامات استراتژیک بازاریابی

پرسشنامه ارزیابی میزان گرایش سازمان به توسعه استرتژی بازاریابی

پرسشنامه بررسی میزان دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی

پرسشنامه بررسی اطلاعات موجود در استراتژی بازاریابی سازمان

پرسشنامه بررسی ایجاد اتحاد استراتژیک بازاریابی

پرسشنامه بررسی میزان گرایش و تمایل سازمان به محیط رقابتی و فعالیت های بازاریابی

پرسشنامه بررسی تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر اجرای استراتژی های بازاریابی

پرسشنامه بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی

پرسشنامه بررسی نگرش های مدیریتی نسبت به مشتری گرایی

پرسشنامه بررسی نیازهای مشتریان به منحصر به فرد بودن

پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به حفاظت و مراقبت از مشتریان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتریان

پرسشنامه بررسی میزان تمایل سازمان به مشتری محوری

پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان، آلبرت کارنا- 12 سوالی.

پرسشنامه بررسی نقش مشتری در فرآیند ارائه خدمات

پرسشنامه بررسی میزان توجه به کارکنانی که با مشتری در تماس هستند

پرسشنامه بررسی رابطه بین مشتری و مشاور

پرسشنامه بررسی رضایت مشتری از خدمات ارائه شده توسط سازمان

پرسشنامه بررسی میزان ارزش درک شده توسط مشتری

پرسشنامه بررسی برخورد تلفنی با مشتری

پرسشنامه بررسی اینکه آیا شما از روش های ایجاد آرامش در مشتریان ناراحت آگاهی دارید یا خیر

پرسشنامه بررسی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در رستوران ها یی که غذاهای اماده ارائه می کنند

پرسشنامه بررسی میزان تمایل مشتریان به خرید از شرکت هایی که به صورت اخلاقی رفتار می کنند

پرسشنامه بررسی نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان

پرسشنامه وفاداری مشتری از لورنس اف کانینگهام و مانکی لی- 23 سوالی با 10 بعد.

پرسشنامه بررسی سرمایه گذاری های انجام شده بر روی تعاملات ویژه با مشتریان

پرسشنامه بررسی شکایات انجام شده توسط مشتری

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان سازمان

پرسشنامه بررسی میزان انجام اقدامات مربوط به مدیریت فروش

پرسشنامه بررسی میزان رضایت شغلی فروشندگان

پرسشنامه بررسی عوامل اثرگذار بر فروش

پرسشنامه بررسی عوامل تعیین رضایت در مذاکرات فروش با خریداران خارجی

پرسشنامه بررسی رابطه بین فروشنده و مشتری

پرسشنامه بررسی توانایی فروشندگان در ارائه سخنرانی ها و مشارکت در جلسات گروهی

پرسشنامه بررسی ویژگی های یک فروشنده حرفه ای

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان

پرسشنامه بررسی نگرش ها در زمینه تبلیغات

پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به تبلیغات و جهانشمول بودن آن

پرسشنامه بررسی تاثیر تبلیغات متحرک بر برند سازمان

پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به تبلیغات

پرسشنامه بررسی دلایل توجه به تبلیغات و نادیده گرفتن تبلیغات

پرسشنامه برند سازمان از کارستن بامگارد-2010- 19سوالی با 4 بعد.

پرسشنامه سنجش تصویر برند شرکت های خصوصی

پرسشنامه بررسی میزان تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند تجاری سازمان

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند، از برینک، اسکوردر و پائولز-2006 با 25 سوال و6 بعد.

پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به خرید کردن

پرسشنامه بررسی میزان توجه به اقدامات خرید به هنگام

پرسشنامه بررسی میزان ارزش درک شده از خرید

پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی که مد هستند

پرسشنامه بررسی ادراکات درباره تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان آنها

پرسشنامه بررسی نگرش ها درباره خرید از اینترنت

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات مبوط به سفارشات و دریافت کالا

پرسشنامه بررسی مسائل مربوط به صادرات

پرسشنامه بررسی میزان تاثیر عوامل فرهنگی در برقراری ارتباط با بازارهای کشورهای خارجی

پرسشنامه بررسی میزان استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

پرسشنامه بررسی روابط وارد کنندگان با صادر کنندگان

پرسشنامه بررسی میزان اهمیت ویژگی خدمات ارائه شده به صادر کنندگان

پرسشنامه بررسی موانع موجود در صادرات کالا

پرسشنامه تعیین اهمیت عواملی که بر تصمیم گیری مدیران به واردات یک کالا تاثیر می گذارد

پرسشنامه بررسی میزان وجود موانع برای ورود به بازارهای صنعتی

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی برای تصمیم گیری درباره صادرات

پرسشنامه جهت بررسی عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید در مشتریان آنلاین

پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر موفقیت اجرای کارت امتیازی متوازن (BSC) در سازمان

پرسشنامه تبیین ابعاد توانمندسازی کارکنان متناسب استراتژی رقابتی سازمان

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

پرسشنامه بررسی و سنجش میزان بلوغ سازمانی با استفاده از استاندارد OPM3

پرسشنامه بررسی روابط متقابل بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی

پرسشنامه بررسی تاثیر منصفانه بودن قیمت بر رضایت مشتریان در صنعت خودرو

پرسشنامه بررسی رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضدشهروندی

پرسشنامه بررسی روابط متقابل میان بازارمداری و نوآوری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی

پرسشنامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتری

پرسشنامه بررسی تأثیر کیفیت درک شده وب سایت بر قصد کاربر برای استفاده مستمر از آن در تجارت الکترونیکی

پرسشنامه بررسی تاثیر کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری در تجارت الکترونیک

پرسشنامه بررسی تاثیر گروه مرجع بر خرید کالا