امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

لیست پرسشنامه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

0

پرسشنامه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

پرسشنامه مدیریت دانش کنراد و نیومن- 21 سوالی(با 4 مولفه و ذکر شماره سوالات هر مولفه).

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو و تاکوچی- 26 سوالی(با 4 مولفه و ذکر شماره سوالات هر مولفه).

پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون- 24 سوالی(با 6 مولفه و ذکر شماره سوالات هر مولفه).

پرسشنامه خودکارآمدی کامپیوتر- ترک زاده - 27 سوالی.

پرسشنامه خودکارآمدی کامپیوتر مورفی، کوور و اوون، 32 سوالی با 3 بعد و ذکر سوالات هر بعد.

پرسشنامه اضطراب کامپیوتر- 30 سوالی با 6 بعد و ذکر سوالات هر بعد.

پرسشنامه ارزیابی میزان تعاملات بین فعالیت های مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی میزان توجه سازمان به تسهیم دانش

پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی اقدامات مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی میزان دستیابی به دانش و تسهیم آن در سازمان

پرسشنامه بررسی مدیریت دانش و نوآوری

پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل فنی اجتماعی بر تسهیم دانش

پرسشنامه بررسی اثر بخشی مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی موانع دستیابی به دانش جهانی

پرسشنامه بررسی میزان انجام فعالیت ها و اقدامات مربوط به مدیریت دانش در سازمان

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی میزان توجه به فعالیت های مدیریت دانش در سازمان

پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش در سازمان

پرسشنامه بررسی امکان انتقال دانش ضمنی در سازمان

پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان

پرسشنامه سنجش سرمایه فکری سازمان ها

پرسشنامه بررسی سرمایه های اجتماعی در سازمان

پرسشنامه مناسب بودن بسته نرم افزاری برای سازمان

پرسشنامه بررسی تصمیم گیری در زمینه خرید نرم افزارهای غیر اصل

پرسشنامه بررسی موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمان

پرسشنامه بررسی قابلیت اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

پرسشنامه بررسی نگرش افراد به دنیای مجازی

پرسشنامه بررسی اینکه شما چه سئوالاتی درباره ارتباطات از راه دور دارید؟

پرسشنامه بررسی انگیزه های رفتاری در استفاده از وبلاگ و تسهیم اطلاعات در آن

پرسشنامه بررسی میزان تمایل سازمان به استفاده از سیستم تبادل الکترونیکی داده ها

پرسشنامه بررسی نگرش ها و ادراکات در زمینه اینترنت و وب سایت

پرسشنامه بررسی میزان اثر بخشی طراحی و عملکرد وب سایت

پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به استفاده از پست الکترونیک

پرسشنامه بررسی میزان توجه به سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه و نیاز به اجرا شدن این سیستم ها در سازمان

پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به استفاده از اینترنت

پرسشنامه بررسی موفقیت برنامه ریزی سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه

پرسشنامه بررسی میزان تمایل افراد به استفاده از اینترنت

پرسشنامه بررسی میزان مطلوبیت درک شده در استفاده از اینترنت

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت

پرسشنامه بررسی استفاده افرا د از اینترنت و پست الکترونیک

پرسشنامه بررسی تمایل و گرایش درونی به استفاده از اینترنت

پرسشنامه بررسی تمایل و گرایش درونی به استفاده از اینترنت

پرسشنامه بررسی میزان اثر بخشی در استفاده از اینترنت

پرسشنامه بررسی میزان آگاهی کاربران از اینترنت

پرسشنامه ارزیابی میزان آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان

پرسشنامه بررسی چالش های اجراء و موفقیت تهیه و تدارک الکترونیکی

پرسشنامه بررسی میزان مزایای ایجاد شده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

پرسشنامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت های سازمانی مربوط به بازاریابی

پرسشنامه بررسی تغییرات مربوط به فعالیت، تغییر اطلاعات و تغییر سازمانی که از به کارگیری فناوری اطلاعات در بازاریابی ایجاد می شود

پرسشنامه بررسی تاثیر فرآیندهای سازمانی فناوری اطلاعات بر اجرای استراتژی های بازاریابی

پرسشنامه بررسی ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک

پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به سیستم الکترونیکی منابع انسانی

پرسشنامه بررسی موانع به کار گیری فناوری اطلاعات در زنجیره تامین

پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی

پرسشنامه بررسی تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازار

پرسشنامه ارزیابی خطرات (ریسک ها) انتقال تکنولوژی

پرسشنامه بررسی انگیزاننده ها و موانع به کار گیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه ارزیابی خطرات (ریسک ها) انتقال تکنولوژی

پرسشنامه بررسی میزان اثر بخشی در استفاده از تکنولوژی

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی و پیامدهای بلند مدت استفاده از آن

پرسشنامه ارزیابی زیر ساخت فناوری اطلاعات

پرسشنامه بررسی نگرش های سازمان ها نسبت به استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات

پرسشنامه بررسی نقش مدیریت و فرهنگ سازمانی در امنیت اطلاعات

پرسشنامه بررسی مزایای به کار گیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه بررسی موانع به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه بررسی نظر کارکنان درباره تغییر تکنولوژی

پرسشنامه بررسی تمایل افراد به جستجوی اطلاعات درباره کالاها و خدمات

پرسشنامه بررسی نگرش افراد در زمینه مسائل مرتبط با جستجوی اطلاعات

پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره تکنولوژی کامپیوتر پایه

پرسشنامه بررسی نگرش افراد در زمینه فناوری اطلاعات

پرسشنامه بررسی مزایای مورد انتظار از انتقال تکنولوژی

پرسشنامه بررسی اینکه ایا افراد دچار گرانباری اطلاعات هستند یا خیر؟

پرسشنامه ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعات مبتنی بر وب

پرسشنامه تعیین میزان توانایی کارکردن با سیستم های اطلاعاتی

پرسشنامه بررسی عوامل سازمانی اثر گذار بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات / سیستم های اطلاعاتی در سازمان

پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی سیستم های اطلاعات لجستیک

پرسشنامه بررسی ادراک کارکنان نسبت به مزایا و موانع سیستم های اطلاعات منابع انسانی

پرسشنامه بررسی مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید

پرسشنامه بررسی عوامل اثر گذار بر به روز کردن اطلاعات کارکنان از طریق سیستم های شبکه ای

پرسشنامه بررسی اثربخشی سیستم های به روز رسانی اطلاعات کارکنان

پرسشنامه بررسی میزان اقدامات انجام شده در زمینه کنترل امنیت سیستم های اطلاعات

پرسشنامه بررسی میزان برون سپاری سیستم های اطلاعاتی و علت های آن

پرسشنامه بررسی میزان اهمیت و تاثیر برون سپاری سیستم های اطلاعاتی در عملکرد سازمان

پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی سیستم های اطلاعاتی

پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت های سازمانی بر اجرای موفق تجارت الکترونیک

پرسشنامه بررسی رضایت کاربران از تجارت الکترونیکی برای خرید اینترنتی

پرسشنامه بررسی بازارهای الکترونیکی: استفاده از سیستم تجارت سازمان با سازمان

پرسشنامه بررسی نیاز سازمان به استفاده از سیستم های خرده فروشی آنلاین

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط

پرسشنامه بررسی ادراکات درباره خرید از اینترنت

پرسشنامه ارزیابی تاثیر به کار‏گیری فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان به روش فازی

پرسشنامه بررسی موانع توسعه فناوری اطلاعات در سازمان

پرسشنامه بررسی و تبیین فاکتورهای چابکی در صنایع

پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ ملی ایرانیان و تسهیم دانش در سازمان های رسانه ای مجازی

پرسشنامه ارائه چارچوبی برای تدوین نقشه راه محصولات نرم افزاری

پرسشنامه ارائه چارچوبی برای تدوین نقشه راه محصولات نرم افزاری(1)

پرسشنامه ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان(E R P) با استفاده از سیستم استنتاج فازی

پرسشنامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه بررسی ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت

پرسشنامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی مدیریت پسماند