امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

آزمون شخصیت میرز - بریگز (MBTI)

0

MBTI یک پرسشنامه شخصیت شناسی است که توسط مادر و دختری به نام های ایزابل بریگز میرز و کاترین بریگز عرضه شده است. این پرسشنامه 16 تیپ شخصیتی را براساس تئوری یونگ شناسایی می کند. MBTI یک ابزار بسیار قوی و متداول برای شناخت خود و شناخت اختلاف های بین افراد مختلف است.

با توجه به نظریه کاترین میرز تمامی مردم در یکی از این شانزده تیپ قرار می گیرند. این بدان معنا نیست که انسان ها منحصر به فرد نیستند.
تمام تیپ های شخصیتی به یک اندازه ارزشمند هستند. هیچ تیپ شخصیتی بهتر یا بدتر نیست،تیپ شخصیتی افراد بیانگر میزان هوش افراد نیست و نمی توان از روی آن موفقیت اشخاص را پیش بینی کرد. اما روانشناسان با توجه به تیپ شخصیتی اشخاص می‌فهمندکه چه عواملی به آنها انگیزه می دهد و در شرایط گوناگون چه رفتاری بروز می دهند.

MBTI ترجیحات را بر اساس 4 دسته بندی ارائه می دهد:
1- شیوه دریافت انرژی فرد. (درون گرا، برون گرا)(Extraversion (E) / Introversion (I)
2- انواع اطلاعاتی را که افراد بیشتر متوجه می شوند، دریافت می کنند و بخاطر می سپارند. (حسی، شمٌی)(Sensing (S) / iNtuition (N)
3- چگونگی تصمیم گیری فرد. (فکری، احساسی)(Thinking (T) / Feeling (F)
4- شیوه سازمان دهی دنیای بیرون. (ملاحظه کننده، داوری کننده)(Judgment (J) / Perception (P)

هر شخص با پیدا کردن تیپ شخصیتی خود، با توانمندی ها و نقاط قابل اصلاح خود بیشتر آشنا می شود.
در حال حاضر از آزمون فوق در اکثر کشور های توسعه یافته برای شناسایی نیروهای آماده بکار و مصاحبه استخدام بهره برداری می شود.
شرکت ها و سازمان ها با شناسایی تیپ های شخصیتی افراد جویای کار می توانند از شخصیت های مختلف در پست های سازگار با شخصیتشان بهره گیرند و بدین ترتیب بر سرعت رشد و تعالی سازمان یا اداره خود بیافزایند.

همچنین این آزمون برای مشاوره شغلی،تربیت کودکان،پویایی گروه،بازاریابی،آموزش مدیریت و رهبری،تربیت مدیر اجرایی،مشاوره ازدواج، اصول مناسب زندگی و موارد گوناگون و متعدد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.