امروز سه شنبه 04 مهر 1402

پرسشنامه خشم در کودکان-نواکو 1986

0

پرسشنامه خشم در کودکان

یکی از هیجان‌هایی که در زندگی همه افراد نقش مهم و مؤثری دارد، هیجان خشم است. خشم نوعی هیجان است که اغلب بر اثر واکنش شخص نسبت به رفتارهای نامناسب دیگران بروز می‌کند. خشم ممکن است از یک رنجش و ناراحتی زودگذر تا یک عصبانیت تمام عیار گسترش یابد. اما در هر حال پدیده‌ای کاملاً طبیعی است و مانند سایر احساسات و هیجان‌ها نشانه سلامت، تندرستی و عواطف انسانی است. خشم ممکن است ناشی از عوامل درونی مثل افکار و عقاید غیرمنطقی، توقعات نابجا و احساس ناکامی و یا عوامل بیرونی مثل خیانت در امانت، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتن، ملاحظه نکردن دیگران، مورد توهین و تجاوز واقع شدن باشد

نحوه تکمیل: این پرسشنامه توسط والدین و یا معلم و یا پرسشتاران کودکان دبستانی و راهنمایی (که شناخت خوبی از کودک مورد نظر دارند) برای هریک از عبارات زیر تکمیل می گردد.

ردیف

عبارات

همیشه

گاهی اوقات

به ندرت

اصلا

1

معمولا سر مسائل جزئی خشمگین می شود.

2

وقتی عصبانی می شود گفته هایش نامفهوم می شود.

3

وقتی خشمگین می شود دشنام می دهد.

4

اغلب اوقات در هنگام عصبانیت، سعی می کند طرف مقابلش را بزند.

5

وقتی کسی مخالف میل او رفتار کند سرش داد می زند.

6

تمایل به ورزش های خشن و توام با برخورد فیزیکی دارد.

7

در هنگام بازی با همسالانش زیاد جر و بحث می کند.

8

معمولا نمی تواند بدون حاشیه و سر و صدا بازی کند.

9

وقتی در بازی ببازد خشمگین می شود و ناسزا می گوید.

10

پس از درگیری و پرخاشگری، آرام شده و احساس خجالت می کند.

11

احساس می کند که کسانی که با او شوخی می کنند، قصد آزار او را دارند و سریعا واکنش نشان می دهد.

12

راقبت دوستانه را نمی پذیرد و در بازی طرف مقابل را دشمن خود می داند.

13

مخالفت با خواسته هایش موجب بروز پرخاشگری در او می شود.

14

از انتقاد و نصیحت دیگران خشمگین می شود.

15

عجول است و تحمل انتظار برای برآورده شدن خواسته هایش را ندارد.

16

سعی دارد که حرفش را به کرسی بنشاند، در غیر اینصورت کنترل خود را از دست می دهد.

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه محقق ساخته بوده و با اقتباس از سیاهه خشم نواکو (1986) ساخته شده، شامل 15 ماده است که خشم، تهاجم و کینه توزی را می سنجد. به منظور نمره گذاری این مقیاس 15 ماده ای برای هر یک از چهار گزینه (هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، همیشه)، به ترتیب مقادیر 0، 1، 2 و 3 در نظر گرفته شده است. افرادی که در این مقیاس نمره بالاتر از میانگین کسب می کنند، پرخاشگری زیاد و افرادی که نمره های آنان کمتر از میانگین است، پرخاشگری کم خواهند داشت.

پرسشنامه فوق دارای سه بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد

سوالات مربوطه

رفتار پرخاشگرانه

8-1

فکر پرخاشگرانه

12-9

احساس پرخاشگرانه

16-13

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

روایی و پایایی

این پرسشنامه توسط محمدکریمی (1391) شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که ضریب پایائی آزمون، ضریب آلفای آن 72/0 است. همچنین روایی صوری آن نیز به تایید اساتید این رشته رسیده است (محمدکریمی، 1391)

منبع: محمد کریمی، قاسم، (1391)، بررسی و مقایسه خشم در کودکان مدارس عادی و دولتی شهرستان خوی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، پایان نامه کارشناسی.