امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

پرسشنامه شخصیتی آیزنگ 57 سوالی

0

پرسشنامه شخصیتی آیزنگ

هانس یورگن آیزنک، بیشتر دوران شغلی خود را به انجام پژوهش درباره اندازه گیری شخصیت گذرانده است. او برای کشف کردن صفات شخصیت از تحلیل عاملی استفاده کرده است. آزمون آیزنک دو بعد شخصیت افراد بزرگسال و سه بعد شخصیت نوجوانان را می سنجد. در زیر به دو وجه سنجش شخصیت بزرگسالان اشاره می شود:
الف) برون گرایی در برابر درون گرایی (Extraversion versus Introversion (E 
ب) روان رنجور خویی در برابر پایداری هیجانی (Neuroticism versus Emotional stability (EN 
درون گرایی رفتاری است که با دیدگاه درونی ذهنی همراه بوده و فرد درون گرا آمادگی بیشتری برای خود داری و تسلط بر نفس از خود نشان می‌دهد. این افراد کمتر تمایل به حضور در جمع دارند و و بیشتر دقت خود را به مطالعه و فعالیتهای ذهنی انفرادی می‌گذرانند. 
برون گرایی رفتاری است که با دیدگاه عینی و خارجی مشخص شده و با فعالیت عملی بالاتری همراه است، افراد برون‌گرا (آمادگی کمتری برای تسلط بر نفس خویش برخوردارند. 
پرسشنامه های شخصیتی آیزنک بر این مبنای نظری استوار می باشند که شخصیت شکل یافته از دو بعد برون گرایی/ درون گرایی و با ثباتی هیجانی/ بی ثباتی هیجانی است. از این رو، آیزنک بر این باور است که غالباً افراد به چهار گروه تقسیم می شوند. که عبارتند از:
الف) درون گرای با ثبات
این گروه افرادی فعل پذیر، محتاط، فکور، صلح جو، خوددار، قابل اعتماد، همسان خو و آرام هستند.
ب) برون گرای با ثبات
این گروه افرادی مردم آمیز، معاشرتی، پر حرف، حاضر جواب، سهل گیر، سرزنده، بی خیال و رهبر هستند.
ج) درون گرای بی ثبات
این افراد دمدمی، دلشوره ای، کم انعطاف، هشیار، بدبین، تودار، مردم گریز، کم حرف هستند.
د) برون گرای بی ثبات
این افراد زود رنج، بیقرار، پرخاشگر، تحریک پذیر، تغییر گرا، تکانشی، خوشبین و پرتلاش هستند.

رتبه درصدی، موقعیت فدر در میان 100 نفر را نشان می دهد. وقتی می گوئیم که رتبه درصدی آزمودنی 85 است، منظور این است که، در بین 100 نفر، از 85 نفر بالاتر و از 15 نفر پایین تر است. وقتی رتبه درصدی آزمودنی در مقیاس N (نوروتیک یا روان رنجور خو) بودن 50 به دست می آید، منظور این است که نسبت به مردم عادی، از نظر روان رنجورخویی، کاملا متعادل است. یعنی یک فرد کاملا عادی است. هر اندازه رتبه درصدی فرد در N بیشتر باشد، او به همان اندازه، روان رنجورخوتر خواهد بود و بر عکس، بقیه مقیاس ها نیز به همین ترتیب تفسیر می شود. مقیاس L غیرواقعی بودن فرد را نشان می دهد. وقتی درصد آزمودنی مقیاس L بالاست، یعنی خواسته است خودش را غیر از آنچه هست نشان دهد. بنابراین، تفسیر نتایج بر اساس همین برداشت انجام می گیرد.

پایایی و روایی آزمون

دکتر منوچهر ازخوش، در کتاب کاربرد آزمونهای روانی، درباره پایایی یا اعتبار این آزمون اطلاعات کاملی ارایه داده اند. علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند به همان کتاب مراجعه کنند. اما، به طور خلاصه، اشاره می کنیم که ایشان به تحقیق مرحوم دکتر براهنی و آقای نورمحمدی اشاره کرده اند. در تحقیق دکتر براهنی، اعتبار آزمون برای مقیاس های E، N، و L به ترتیب 69/0، 77/0، و 47/0 گزارش شده است. آقای نورمحمدی، به ترتیب اعداد 63/0، 78/0، و 56/0 را گزارش کرده اند.

در کتاب فوق اشاره شده است که این آزمون توانسته است، دانش آموزان مشکل دار را از دانش آموزان عادی جدا کند (یعنی دارای روایی است). کلیه سوالات نیز از رواییمحتوا مورد تایید است. به سخن ساده تر، محتوای 24 سوال تمایلات روان نژندی، 24 سوال دیگر تمایلات درون گرایی - برون گرایی و، بالاخره، 9 سوال دیگر، تمایل به دروغ گویی را می سنجد.

منبع: گنجی، حمزه، ارزشیابی شخصیت، ویرایش دوم، نشر ساوالان، 1391.

آزمون شخصیتی آیزنک (ویژه بزرگسالان)

 

 

جنس:                     سن:                                 وضعیت تاهل:                             مقطع تحصیلی:

در این پرسشنامه 57 سوال درباره رفتار و احساسات مختلف وجود دارد. هر سوال او را به دقت بخوانید. اگر با محتوای آن موافق بودیدی در مقابل شماره آن و در ستون بلی علامت × بگذارید، اما اگر با محتوای آن سوال مخالف بودید، باز هم در مقابل آن و در ستون خیر علامت × بگذارید. توجه داشته باشید که پاسخ شما به سوال به صورت بلی یا خیر خواهد بود و حد وسط نخواهد داشت. بنابراین، در پاسخگویی به هر سوال باید رفتار و احساسات عادی و کلی خود را در نظر بگیرید. به همه سوالات پاسخ دهید و وقت خود را روی سوالات خاصی از دست ندهید. پاسخ شما به هر سوال باید اولین واکنش شما درباره آن باشد. بنابراین، زیاد فکر نکنید و اولین پاسخی را که به ذهنتان می رسد علامت بزنید.

 

ردیف

سوال

بلی

خیر

1

آیا شغلی را دوست دارید که در آن با اشخاص زیادی در تماس و معاشرت باشید؟

2

آیا بدون کمک و دلسوزی دوستان غالب افسرده و غمگین هستید؟

3

آیا سرگرمیهای دسته جمعی را به سرگرمیهای انفرادی ترجیح می دهید؟

4

آیا فراموش کردن غمها و شکستهای گذشته برای شما واقعاً دشوار است؟

5

آیا کارهای خود را معمولاً از روی نقشه و مطالعه قبلی انجام می دهید؟

6

آیا تا به حال در زندگی در تمام موارد به قول و وعده خود عمل کرده اید؟

7

آیا خلق و خوی شما معمولاً متغیر و دمدمی است؟

8

آیا معمولاً بدون تفکر و مطالعه کافی چیزی می گویید یا کاری انجام می دهید؟

9

آیا گاهی بی آنکه علتی درکار باشد ناگهان احساس غم و اندوه می کنید؟

10

آیا حاضرید به کارهای شانسی ولی جالب دست بزنید؟

11

آیا آدم کمرویی هستید؟

12

آیا ممکن است گاهی آرامش خود را از دست بدهید و عصبانی شوید؟

13

آیا کارها را معمولاً از روی احساس آنی انجام می دهید؟

14

آیا معمولاً درباره ی گفته ها و کارهای گذشته خود احساس پشیمانی و نگرانی می کنید؟

15

آیا کارهایی مثل مطالعه کتاب و مجله را به معاشرت با مردم ترجیح می دهید؟

16

آیا آدم حساس و زود رنجی هستید؟

17

آیا علاقه زیادی به تفریح و گردش با دوستان دارید؟

18

آیا گاهی منافع خود را به منافع دوستان ترجیح می دهید؟

19

آیا گاهی ناگهان خود را سرشار از نیرو و نشاط و گاهی سست و خسته احساس می کنید؟

20

آیا ترجیح می دهید که به جای دوستان فراوان فقط چند دوست صمیمی داشته باشید؟

21

آیا زیاد خیالبافی می کنید؟

22

آیا اگر کسی سرشما داد بزند شما هم سراو داد می زنید؟

23

آیا احساس گناه و پشیمانی شما را رنج می دهد؟

24

آیا تمام عادتهای شما مطلوب و پسندیده هستند؟

25

آیا از شرکت در مهمانیها و مجالس گرم و با نشاط واقعاً لذت می برید؟

26

آیا در برابر مشکلات زندگی معمولاً زود مأیوس و دلسرد می شوید؟

27

آیا آشنایانتان شما را شخصی سرزنده و با نشاط می دانند؟

28

آیا پس از انجام کارمهمی معمولاً احساس می کنید که می توانستید آن را بهتر انجام دهید؟

29

آیا در معاشرت با دیگران معمولاً کم حرف و خاموشید؟

30

آیا گاهی پشت سردیگران حرف می زنید؟

31

آیا شبها افکار و خیالات مختلف مانع خواب شما می شود؟

32

آیا تنها کار کردن را به کارهای دسته جمعی ترجیح می دهید؟

33

آیا گاهی دچار طپش قلب می شوید؟

34

آیا کارهایی را دوست دارید که در آنها دقت فوق العاده لازم است؟

35

آیا گاهی چنان ناراحت می شوید که بدن شما می لرزد؟

36

آیا گاهی نسبت به دوستان خود احساس حسادت می کنید؟

37

آیا با معاشرت با اشخاصی که اهل شوخی هستند متنفرید؟

38

آیا معمولاً زود عصبانی می شوید؟

39

آیا کارهایی را دوست دارید که در آنها سرعت عمل مهم است؟

40

آیا غالباً نگران هستید که حوادث شوم و ناگواری برای شما اتفاق بیفتد؟

41

آیا رفتار و حرکت شما معمولاً با عجله و شتاب همراه است؟

42

آیا گاهی با دوستان خود قهر می کنید؟

43

آیا خوابهای آشفته زیاد می بینید؟

44

آیا به قدری به معاشرت علاقه دارید که حتی با اشخاص ناشناس فوراً سر صحبت را باز می کنید؟

45

آیا اغلب اوقات دردهای مختلفی در بدن خود احساس می کنید؟

46

آیا اگر نتوانید اکثراوقات با عده ی زیادی معاشرت کنید واقعاً ناراحت می شوید؟

47

آیا معمولاً آرامش و خونسردی خود را زود از دست می دهید؟

48

آیا ممکن است از میان آشنایان خود از یکی دو نفر واقعاً متنفر باشید؟

49

آیا اعتماد به نفس کافی دارید؟

50

آیا وقتی دیگران از شما انتقاد می کنند زود ناراحت می شوید؟

51

آیا اکثر مهمانیها و دید و بازدیدها را اتلاف وقت می دانید؟

52

آیا آیا دچار احساس حقارت هستید؟

53

آیا می توانید با شوخی و گفتن داستانهای با مزه دوستان خود را شاد و سرگرم کنید؟

54

آیا گاهی معایب خود را از دیگران مخفی می کنید؟

55

آیا نگران سلامتی خود هستید؟

56

آیا دوست دارید که سربه سر دیگران بگذارید و با آنها شوخی کنید؟

57

آیا شبها دچاربی خوابی می شوید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه آزمون شخصیتی آیزنک

نام و نام خانوادگی....................................... تاریخ تولد................................    زن:  □    مرد:  □

شغل..................................... میزان تحصیلات....................................        متاهل:   □   مجرد:  □

 

شماره

بلی

خیر

شماره

بلی

خیر

شماره

بلی

خیر

شماره

بلی

خیر

1

 

 

16

 

 

31

 

 

46

 

 

2

 

 

17

 

 

32

 

 

47

 

 

3

 

 

18

 

 

33

 

 

48

 

 

3

 

 

18

 

 

33

 

 

48

 

 

4

 

 

19

 

 

34

 

 

49

 

 

5

 

 

20

 

 

35

 

 

50

 

 

6

 

 

21

 

 

36

 

 

51

 

 

7

 

 

22

 

 

37

 

 

52

 

 

8

 

 

23

 

 

38

 

 

53

 

 

9

 

 

24

 

 

39

 

 

54

 

 

10

 

 

25

 

 

40

 

 

55

 

 

11

 

 

26

 

 

41

 

 

56

 

 

12

 

 

27

 

 

42

 

 

57

 

 

13

 

 

28

 

 

43

 

 

 

14

 

 

29

 

 

44

 

 

 

15

 

 

30

 

 

45

 

 

 

 

نمرات خام                                               رتبه های درصدی

مقیاس L:.................................                                  .................................

مقیاس N:.................................                                 .................................

مقیاس E:.................................                                 .................................

 

آزمون شخصیتی آیزنگ

جدول تبدیل نمرات خام به رتبه های درصدی

مقیاس L

مقیاس E

مقیاس N

نمرات خام

-

-

99

24

-

-

99

23

-

99

98

22

-

99

97

21

-

98

96

20

-

97

95

19

-

95

94

18

-

90

89

17

-

83

85

16

-

74

81

15

-

63

76

14

-

53

71

13

-

42

64

12

-

32

56

11

 

25

49

10

99

18

41

9

98

13

32

8

92

10

25

7

82

6

18

6

67

4

13

5

49

3

9

4

32

2

6

3

18

1

3

2

7

-

1

1

1

-

1

0