امروز سه شنبه 04 مهر 1402

پرسشنامه شخصیت های تیپ A یا B

0

پرسشنامه شخصیت های  تیپ A  یا B

درپرسشنامهء زیر  پاسخ هر سوال را با بله یا خیر بدهید(پاسخی که با شخصیت شما سازگاری دارد)،. تا می توانید سریع پاسخ دهید و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید هر سوال بلی یک امتیاز دارد بعد از اتمام پاسخ ها امتیاز خود را محاسبه نموده و سپس بر مبنای درجه بندی موجود در ذیل سوالات جایگاه خود ار نظر تیپ رفتاری Aیا  Bمشخص کنید آن گاه مطالب مربوط به رفتار تیپ ها را بخوانید تا ببینید چه میزان با شما سازگار است

1-آیا در مکالمات روزمرهء خود روی برخی کلمات تاکید می کنید؟ 

       بلی                     خیر

2-آیا به طور سریع غذا ی خورید و به طور سریع حرف می زنید

      بلی                  خیر

3-به نظر شما باید به کودکان یاد داد تا بهترین باشند؟        بلی                  خیر                                                   

4-ایا وقتی کسی کند کار می کند بی حوصلگی نشان می دهید؟     بلی                  خیر                                              

5-آیا وقتی دیگران حرف می زنند آنها را وادار می کنید زود باشند؟

      بلی                  خیر                                        

6-آیا وقتی احساس می کنید که محدود شده اید یا باید در رستوران منتظر خالی شدن میز باشید،خیلی عصبانی می شوید؟ بلی                  خیر

    

7-آیا وقتی کسی برای شما حرف می زند،همچنان ادامه افکار شخصی دخود را دنبال می کنید؟ بلی                  خیر  

8-آیا سعی می کنید در حال اصلاح کردن یا آرایش کردن،صبحانه نیز می خورید؟  

 بلی                  خیر               

9-آیا اتفاق می افتد که در تعطیلات تابستانی کار کنید؟                                                                      بلی                  خیر                     

10-آیابحثهای مربوط به موضوعهای مورد علاقه خود را هدایت می کنید؟  

  بلی                  خیر                                 

11-آیااگر وقت گذرانی کنید خود را گنهکار می دانید؟       بلی                  خیر                                                                 

12-آیا آن قدر مشغول کار هستید که متوجه اطراف یا تغییر دکوارسیون خانه نمی شوید؟          بلی                  خیر  

13-آیا با مادیات بیشتر از مسائل اجتماعی درگیر هستید؟      بلی                  خیر                                                          

 بلی                  خیر

14-آیا سعی می کنید فعالیتهای خود را در کمترین زمان برنامه ریزی کنید؟

    بلی                  خیر                           

15-آیا همیشه به موقع سر قرار حاضر می شوید؟                                                                                بلی                  خیر

16-آیا اتفاق افتاده است که برای بیان نظرهای خود،مشت گره کنید یا مشت بزنید؟                   بلی                  خیر

17-آیا موفقیتهای خود را به توانایی سریع کارکردن خود نسبت می دهید؟

  بلی                  خیر                                

18-آیا احساس می کنید که کارها باید همین حالا و سریع انجا گیرد؟  بلی                  خیر                                        

19-آیا برای انجام دادن کارهای خود،همیشه سعی می کنید ابزارهایی به کار ببرید که بیشترین بازده را دارند؟

    بلی                  خیر

20-آیا به هنگام بازی،بیشتر سعی می کنید ببرید نه این که سرگرم شوید؟

 

  بلی                  خیر                           

21-آیا اغلب حرف دیگران را قطع می کنید؟       بلی                  خیر                                                                           

22-آیا وقتی دیگران تاخیر می کنند،عصبانی می شوید؟   بلی                  خیر                                                         

23-آیا پس از غذا خوردن،بلافاصله از سر میز یا  از سر سفره بلند می شوید؟

   بلی                  خیر                     

24-آیا احساس می کنید عجله دارید؟      بلی                  خیر                                                                                      25-آیا از بازده فعلی خود ناراضی هستید؟    بلی                  خیر                                                                               

 

درجه بندی امتیازات

نمره متوسط: 13

بیشتر از متوسط، تمایل به تیپ A   (13 تا 20)           

متر از متوسط، تمایل به تیپ B       (5 تا 13)

کمتر از 5، تمایل شدید به تیپ B   

 بیشتر از 20، تمایل شدید به تیپ A

رفتارهای تیپهای AیاB

د ر حالی که برخی اشخاص،به کمک باورهای غیر منطقی، برای خود استرس می آفرینند یا استرسهای خود را تشدید می کنند، برخی دیگر استرس را به وسیله رفتار تیپ A به وجود می آورند. افراد تیپ A خیلی مبارزه جو، رقابت پیشه،بی حوصله و پرخاشگرند. این افراد احساس می کنند که هل داده می شوند،زیر فشارند و یک چشمشان همیشه به ساعت است.آنها نه تنها وقت شناس هستند، بلکه در اغلب موارد زودتر از موقع بر سر قرار حاضر می شوند؛ آنها خیلی سریع غذا می خورند، راه می روند و حرف می زنند و، اگر دیگران کند کار کنند، حوصله شان سر می رود. آنها سعی می کنند بحثهای گروهی را در اختیار خود بگیرند. افراد تیپA  ، در تقسیم قدرت دشواری دارند، در نتیجه، کمتر آمادگی مشورت درباره مسوولیتهای کاری دارند و بدین وسیله بر سنگینی کار خود می افزایند. همین افراد هستند که جنبه های منفی را نیزپررنگتر نشان می دهند:  همین افراد هستند که جنبه های منفی را نیز پر رنگتر نشان می دهند: وقتی در کاری شکست می خورند، در انتقاد از خود تسکین ناپذیرند و به دنبال انتقاد های  منفی می گردند تا خود را اصلاح کنند.

اشخاص تیپ A  در بازی تنیس و بازی پینک پنک دشواری دارند، زیرا نمی توانند توجه خود را تنها بر زدن توپ متمرکز کنند. آنها مواظب شکل و فرم خود هستند، ضربه های خود را اصلاح می کنند و توقع دارند که به طور دایم کار خود را بهتر انجام دهند. به نظر می رسد که باورهای غیر منطقی، بدین صورت که باید در هر زمینه مورد علاقه خود متخصص و بهترین شد، شعار آنهاست.

 

بر عکس، افراد تیپB  مسائل را خیلی آسان می گیرند و بیشتر به کیفیت زندگی اهمیت می دهند. آنها کمتر جاه طلب و کمتر بی حوصله و بیشتر منظم و محتاط هستند. افراد تیپA، نسبت به افراد تیپ B  ، احساس می کنند که زمان زود می گذرد و سریعتر کار می کنند. افراد تیپA، نسبت به افراد تیپ B  ، با ضریب هوشی برابر، نمرات بالاتری می گیرند و بیشتر پاداش دریافت می کنندو همچنین افراد تیپ A، نسبت به افراد تیپ B، بیشتر رقابت پیشه اند.