امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن

0

تعریف هیجان خواهی:

طبق نظریه «ماروین زاکرمن» هیجان خواهی تحت عنوان نیاز به تجارب و احساس های گوناگون، پیچیده، بدیع و بی سابقه و تمایل به خطر جویی تعریف شده است نکته مهمی که باید در اینجا متذکر شد آن است که یکی از عناصر اصلی هیجان خواهی تمایل یا اشتیاق به خطر جویی است، در حالیکه نتیجه رفتار کاوشی اشارت بر این که خطر جویی اغلب برانگیزنده ترس است و ترس با رفتار کاوشی ناهمساز یا غیر قابل تلفیق است.
در چندین نظریه نیز چنین فرض شده است که هیجان هایی از قبیل ترس باعث سطوح انگیختگی بالا می شوند، به همین دلیل، ترس مانع کنجکاوی موجودات می شود (یعنی از هیجان خواهی و کسب تجربیات جدید، خودداری می کنند).
زیرا آنها در سطح بهینه انگیختگی هستند و اما جالب است که زاکرمن توانسته است تمایل افراد را با خطرجویی به کاوشگری ارتباط دهد. به همین دلیل اگر فردی در مرحله خاصی از هیجان خواهی باشد، به همان نسبت خود را از نظر کارکرد عملی در معرض آزمایش قرار می دهد.
این موضوع بر روی نیاز برای تجارب جدید و متنوع تمرکز می کند، از طریق رفتار بی بند و بارانه (سهل انگارانه) که شامل فعالیت های خطرناک، شیوه غیر متعارف زندگی، و عدم پذیرش یکنواختی می باشد. هیجان خواهی برای ربط دادن حوادث با یکدیگر ارایه می شود. یکی از دلایل مهم به این مسئله، از این حقیقت نشأت می گیرد که این یک فعالیت تقویتی متقابل است، بدین معنا که اگر پیامد یک عمل مانند یک جنایت، باعث اثر مثبت در فرد مجرم شود دوست دارد که آن را تکرار کند (Trimpop,kerr,kirkaldy 1998)
(Gatzke kopp,Raine,Loeber,Steinhauer 2002)
دومین ویژگی، شخصیت است که بر اساس خلق و خو، انگیختگی و سطح بهینه ی تحریک قرار دارد. طبق نظر ماروین زاکرمن (1979)، ساختار هیجان خواهی به مقدار انگیختگی که دستگاه عصبی مرکزی شخص (مغز و نخاع شوکی) از منابع بیرونی تحریک نیاز دارد، مربوط است. طبق نظر زاکرمن، هیجان خواهی صنعتی است که ویژگی آن نیاز به هیجان و تجربههای متنوع، جدید و پیچیده و میل اقدام به خطرهای جسمانی و بدنی به خاطر خود این تجربه هاست. فرد زیاد هیجان خواه، تحریک بیرونی دائمی مغز را ترجیح می دهد، از کارهای عادی خسته می شود و مرتباً در جستجوی راههای برای افزایش انگیختگی از طریق تجربه های هیجان انگیز است. فرد کم هیجان خواه، هجوم مداوم تحریک مغزی کمتری را ترجیح می دهد و کارهای عادی را نسبتاً خوب تحمل می کند (مارشال ریو، ترجمه سیدمحمدی، 1380).
به طور نمونه، نوجوانانی که به عنوان ماجراجویان و هیجان خواهان پرخاشگر در نظر گرفته می شوند هنگامی که تنها یا با دوستان خود هستند در مقایسه با زمانی که با والدین خود می باشند، با سرعت بیشتری رانندگی می کنند. افراد هیجان خواه در هر سنی که باشند نسبت به آنهایی که هیجان خواهی کمتری دارند دوست دارند در هنگام رانندگی به اتومبیل جلویی خود بچسبند (یا با فاصله اندکی از ماشین جلویی خود رانندگی می کنند) (Mc.Millen 1992). افراد هیجان خواه با حالت مستی رانندگی می کنند با این حال رانندگی از روی بی پروایی و جسارت و با هیجان خواهی در نوجوانان وجود دارد. بررسی های دیگر نشان می دهد که این خصوصیت در رده های سنی 25-23 سال هم دیده می شود (Arrne 1991).
نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن:
از اوایل دهه ی (1970) ماروین زاکرمن یکی از روانشناسان دانشگاه دِلِه ویر پژوهش های وسیعی در جنبه ی محدودی از شخصیت که هیجان خواهی می نامد، آغاز کرده است او معتقد است که این پدیده یک صفت ارثی است که با نیاز به احساس ها و تجربه های متنوع، بدیع و پیچیده و میل به خطرجویی جسمانی و اجتماعی به خاطر چنین تجربه هایی تعریف می شود (شولتز و شولتز، 1994، به نقل از سیدمحمدی، 1381).
زاکرمن جهت سنجش میزان هیجان خواهی مقیاس هایی را به وجود آورد. تحقیقاتی که با استفاده از مقیاس هیجان خواهی انجام شد؛ نشان داد که بین انسان ها از لحاظ میزان هیجان خواهی تفاوتهای زیادی وجود دارد. به علاوه به نظر می رسد، هیجان خواهی خصلتی است که در موقعیت های گوناگون از همسانی برخوردار است (اتکینسون، اتکینسون و هیلگارد، 1983، ترجمه از براهنی و همکاران 1368).
بررسی هیجانی (حسی)، آثار پروفسور روانشناسی در میان بهترین های جهان نشان اختصاصی پروفسور ماروین زاکرمن، مقاله ای در مورد هیجان خواهان (1971) به عنوان یکی از مؤثرترین و برجسته ترین آثار در تاریخ روان شناسی است که همزمان با آثار محققانی همچون سایموند فروید، اسکینر، جین پایگت می باشد. مقاله زاکرمن «ابعاد هیجان خواهی» یک ابزار سنجش شخصیتی جامع و فراگیر معروف به مقیاس هیجان خواهی (SSS) را توضیح می دهد. وی شرکت کنندگانی که با این بیانات «من گاهی اوقات دوست دارم کارهایی انجام دهم که کمی ترسناک هستند»، «من بعضی از چیزها را فقط به خاطر هیجانش دوست دارم»، موافق هستند را راهنمایی می کند، مقیاس هیجان خواهی (SSS) به روان شناسان کمک می کند تا گرایشات هیجان خواهی را ارزیابی کنند. یک طبقه بندی شخصی (فردی) اولین بار توسط زاکرمن در سال 1964 ارایه شد، وی توضیح داد که افراد هیجان گرا به هیجانات شدید، تجربه های پیچیده، بدیع و متفاوت علاقه شدید دارند.
مطالعات زاکرمن در مورد افراد هیجان گرا (هیجان خواه) تأثیر عمیقی بر درک ما از آزمایشات شخصیتی داشته است این گفته ی Pettijohn ویراستار و پروفسور روان شناس از دانشگاه ایالت اُیاهو می باشد. وی می افزاید: «من اثر ذاکرمن ستایش کرده ام و بنابراین من از اینکه یکی از مقاله های وی را در کتاب خود می گنجانم بسیار خوشحالم»
(,Leober Raine , Leober ,Steinhauer , 2002 Gatzke kopp)

ویژگی های افراد هیجان خواه:
افراد هیجان خواه افرادی هستند که دارای خصوصیاتی همچون برونگرایی، خود مختاری، جسور و ناهماهنگ می باشند. در نگرشهای مذهبی و سیاسی بیشتر تمایل به آزاد اندیشی دارند، در برابر موفقیت های مبهم تحمل بیشتری دارند. در نگرشهای جنسی آنان از سلطه جویی ضعیف تری برخوردارند و پاسخهای فیزیولوژیکی آنان به محرکهای جدید شدیدتر از گروههای دیگر است (شولتز، 1378).
زاکرمن و همکاران وی دریافتند که هیجان خواهی در نتیجه سن تغییر می کند. افراد جوان تر بیشتر از افراد مسن تر به جستجوی حادثه، ریسک، و تجربیات جدید گرایش دارند نمرههای آزمون آزمودنی های نوجوان تا 60 ساله نشان دادند که هیجان خواهی با افزایش سن کاهش می یابد و حدود 20 سالگی آغاز می شود. زاکرمن 65 ساله در یک اظهار نظر شخصی درباره ی اینکه چگونه رفتار هیجان خواهی او با افزایش سن تغییر کرده است گفت هنگامی که او جوان تر بود، از مقاله ها و میهمانیهای دیروقت در اجلاس های (APA) لذت می برد، جایی که شخص می توانست درباره ی روان شناسی صحبت کند، لاس بزند، یا صرفاً مست و بازداری زدا شود، این روزها عمدتاً برای مقالات به آنجا می رود (شولتز و شولتز، 1994، ترجمه از سید محمدی 1381).
اولین نسخه مقیاس هیجان خواهی زاکرمن که 30 سال پیش ارایه شد برای پیش بینی به پاسخ فرد به محرومیت حسی بود. پس از آن، وسیله سنجش شخصیتی برای ارزیابی چهار گرایش کلیدی تصحیح شد که عبارتند از: ماجراجویی، هیجان خواهی تجربه گرایی، بیقیدی (بازداری زدایی)، و آسیب پذیری در مقابل خستگی.
افراد ماجراجو و هیجان گرا از فعالیت ها یا ورزش هایی که تجارب و هیجانات غیرعادی دارند لذت شدیدی می برند، حتی اگر جان آنان به خطر بیافتد.
زاکرمن در دایره المعارف روانشناسی می گوید مسابقات موتورسواری یا اسکی روی آب می تواند از ورزش هایی باشد که این افراد به آن علاقه شدید دارند (1996). تجربه گرایان، از تجربه های بدیع و نو لذت می برند، مثلاً مسافرت به مکان های عجیب و غریب، گوش کردن به موسیقی مهیج یا غیر عادی، تجربه کردن مواد مخدر یا زندگی به صورت غیرجمعی و ناهمگون، زاکرمن می گوید: افراد بی قید و بند دائماً در جستجوی فرصت هایی هستند تا در محافل و جشن های پرتلاطم و محشر، شرکت در میگساری های شدید و فعالیت جنسی با غریبه ها، قید و بندها و محذوریت ها را کنار بگذارید و بالاخره افراد هیجان خواه از تکرار، تجارب قابل پیش بینی، و افراد کلیشه ای و کارهای روزمره به آسانی خسته می شوند به طور کلی، زاکرمن عقیده داشت، مردان نسبت به زنان معمولاً یک دلیل هیجان خواهی قویتر از خود نشان می دهند و افراد متارکه کرده بیش از افراد مجرد یا متاهل هیجان خواهند.
به نظر می رسد رفتارهای هیجان خواهانه در اواخر نوجوانی به اوج خود می رسد و در زنان و مردان مخرب است. افرادی که به طور منظم به یک مذهب متداول (قرار دادی) عمل می کنند غالباً در زمره افرادی قرار می گیرند که کمتر به دنبال هیجان خواهی هستند مقیاس هیجان خواهی برای معرفی نوجوانانی مورد استفاده قرار گرفته که با استفاده از مواد مخدر، روابط نامشروع جنسی با افراد مختلف، رانندگی با بی پروایی یا به خاطر اثرات مشروبات الکلی ممکن است سلامت و امنیت خود را به خطر اندازند. با کمک Paula Horvath زاکرمن در 1993 گزارشی را ارایه داد که بیان می کرد تمایلات هیجان خواهانه در میان همکلاسان (که به وسیله SSS ارزیابی شده بود)، و رفتارهای هیجان خواهانه در میان هم سن و سالان و رفقا، پیش گویان قدرتمندی از رفتارهای خطر ساز بودند، به ویژه اعمال جنایی و خشونت های اجتماعی، روش تحلیلی زاکرمن برای بهبود (روش های آموزشی برای ایجاد مناسب ترین شیوه یادگیری فردی در کودکان و یا برای هماهنگ ساختن وظایف و مسئولیت های شغلی یا ویژگی های شخصیتی کارمندان مورد استفاده قرار می گرفت. زاکرمن گفت: «هیجان خواهان مسافرت های تنش زا، پردغدغه و خطرناک مانند خلبانی، کنترل کنندگان ترافیک هوایی (کارمندان برج مراقبت)، کارمندان بخش فوریت های پزشکی بیمارستان، یا شغل هایی که تا حد زیادی با ارتباطات اجتماعی مختلف سروکار دارند را دوست دارند ولی همچنین گفت: «آنان از کارهای تکراری و روزمره ای که فاقد تعامل اجتماعی یا فعالیت های چالش انگیز و متغیر باشد، ناراضی بوده و خسته می شوند (Gatzke kopp , Raine , Loeber , Loeber , Steinhauer, 2002).
در چهار مولفه ی هیجان خواهی تفاوتهای جنسیت معناداری پیدا شده است. مردان در هیجان زدگی و ماجراجویی، بازداری، و حساسیت نسبت به یکنواختی، نمره های بالاتری گرفتند. زنان در تجربه جویی، نمره های بالاتری گرفتند. همچنین از نظر تفاوتهای نژادی و قبیله ای هم آسیایی ها از افراد کشورهای غربی نمره کمتری در SSS گرفتند. آزمودنی های سفید از غیر سفیدها نمره ی بالاتری گرفتند (شولتز و شولتز، 1994، ترجمه سید محمدی، 1381).
تفاوتهای معناداری از نظر سطح تحصیلی وجود ندارد. دانشگاهیان در مقایسه با غیر دانشگاهیان درآزمون SSS نمره هایی که به طور معنادار بالاتر یا پایین تر باشد، به دست نیاوردند (شولتر، 1998, ترجمه از کریمی و همکاران، 1381).
برای زنان، تنها رابطه ی مثبت معنادار بین نمره های آزمون SSS و نمره های آزمون علاقه شغلی در حرفه ی وکالت است با مشاغل سنتی زنانه مثل خانه داری، معلمی دبستان، آموزگار اقتصاد خانواده و مسئول برنامه غذایی، همبستگیهای منفی معناداری به دست آمده اند. بنابراین، زنانی که هیجان خواهی زیادی دارند، احتمالاًٌ از این نوع مشاغل احساس رضایت نخواهند کرد. مردان و زنانی که هیجان خواهی زیادی دارند، بیشتر به مشاغل کمک رسانی روی می آورند که بر انگیزنده، مهیج یا خطرناک اند، مانند مداخله در بحران یا کار پیراپزشکی در گروه های اورژانس (شولتز، 1998، ترجمه از کریمی و همکاران، 1378).
سنجش هیجان خواهی:
زاکرمن یک پرسشنامه 40 ماده ای مواد کاغذی به نام مقیاس هیجان خواهی (SSS) ساخته است. در جریان ساخت این آزمون، او آن را روی اشخاص بسیاری که رفتارشان با تعریفی که از هیجان خواهی مطابقت داشت اجرا کرده است.
این افراد کسانی بودند که برای آزمایشهای روان شناختی که آنان را در معرض تجربه های جدید قرار می داد داوطلب شده بودند کسانی که شغلشان با خطر جسمانی توأم بود (نظیر افسران پلیس و رانندگان) و کسانی که تجربه مصرف موادمخدر و تجربه های متنوع جنسی داشتند. نمره های این آزمودنیها با نمره های اشخاصی که به طور عمومی و از روی اراده از این نوع فعالیتها اجتناب می کردند، مقایسه شدند، کسانی که اقدام به فعالیتهای غیرعادی و خطرناک می کردند در آزمون SSS نمره بالایی بدست آوردند و افرادی که فعالیتهای آرامتر و کم حادثه را ترجیح می دادند، در این آزمون نمره پایینی داشتند. برای صفت کلی هیجانخواهی چهار عامل یا مؤلفه تعیین شده است، این عوامل عبارتند از:
1- حادثه جویی: تمایل به درگیر شدن در فعالیت های جسمانی که شامل عناصری از سرعت، خطر، تازگی و گریز از حادثه است (مانند چتربازی یا غواصی)
2- تجربه جویی: جستجو برای تجربه های جدید از طریق مسافرت، موسیقی، هنر، شیوه زندگی خودانگیخته و ناهمرنگی با وجود تشابهی که مردم به آنها گرایش دارند.
3- بازداری زدایی: نیاز به جستجوی رهایی در فعالیت های اجتماعی بازداری نشده یا توسل به الکل یا بدون آن.
4- ملال پذیری: اجتناب از تجربه تکراری، کادر عادی یا یکنواخت یا اشخاص قابل پیش بینی، و در صورت قرار گرفتن اجباری در معرض چنین تجربه هایی، واکنش عدم رضایت بیقرارانه نشان دادن (شولتز، 1378).

نتیجه گیری:

در بین انسانها از نظر میزان هیجان خواهی تفاوتهای بسیاری وجود دارد. به طوری که مارون زاکرمن نشان می دهد که هیجان خواهی یکی از چند صفت بنیادی تعیین کننده ماهیت انسان است. او با ارائه شاخصهای قانع کننده نشان می دهد که عوامل ارثی در تعیین ویژگی هیجان خواهی نقش مهمی دارند، همانطور که در هوش نقش دارند. بنابراین والدینی که هیجان خواهی دارند به احتمال خیلی زیاد فرزندان هیجان خواه خواهند داشت. هیجان خواهی را به چهار قسمت فرعی تقسیم می کند. هیجان خواهی شدید، تجربه خواهی، عدم بازداری و ملال پذیری.
هیجان خواهی شدید بیشتر از بقیه ویژگی ها خودنمایی می کند و مورد توجه قرار می گیرد.
طبق نظر مارون زاکرمن (1979، 1978) ساختار هیجان خواهی به مقدار انگیختگی که دستگاه عصبی مرکزی شخص (مغز و نخاع شوکی) از تابع بیرونی تحریک نیاز دارد، مربوط است طبق نظر زاکرمن (1979) هیجان خواهی صفتی است که ویژگی آن نیاز به هیجان و تجربه های متنوع، جدید و پیچیده پس اقدام به خطرهای جسمانی و بدنی به خاطر خود این تجربه ها فرد زیاد هیجان خواه، تحریک بیرونی دائمی مغز را ترجیح می دهد. از کارهای عادی خسته می شود و مرتباً در جستجوی راههایی برای افزایش انگیختگی از طریق تجربه های هیجان انگیز است. فرد کم هیجان خواه هجوم مداوم تحریک مغزی کمتری را ترجیح می دهد، و تحریکهای عادی را نسبتاً خوب تحمل می کند (سید محمدی، 1380)
از جمله ویژگی شخصیتی بزهکاران، هیجان خواهی می باشد. تحقیقات در مورد افراد بزهکار و ویژگی شخصیتی هیجان خواهی آنها می تواند در جهت بهبود شرایط برای جلوگیری و کنترل بزهکاری افراد جامعه مؤثر باشد.
راهکارها:
می توان افرادی که هیجان خواه و مخاطره جو هستند را به سوی ورزش های مهیج سوق داد تا از رفتار بزهکارانه آنها جلوگیری شود.
باید تعامل و ارتباط افراد هیجان خواه و مخاطره را با دیگران افزایش داد و وظایفی را بر عهده آنان قرار داد تا احساس مسئولیت کنند(فرازنه غریب،1391 http://forum.p30parsi.com/showthread.php)
منابع و مأخذ:
اتکینسون. ریتال ال و دیگران، (1378)، زمینه روان شناسی هیلگارد، ترجمه ی دکتر محمد نقی براهنی و دیگران، چاپ سیزدهم، تهران: رشد
سید محمدی. یحیی، (1380)، انگیزش و هیجان، تهران: نشر و ویرایش
شولتز. دوان، (1378)، نظریه های شخصیت، ترجمه ی یوسف کریمی و همکاران، چاپ اول، تهران: ارسباران
شولتز. دوان، شولتز. سیدنی الن، (1375)، نظریه های شخصیت، ترجمه ی یحیی سیدمحمدی، چاپ چهارم، تهران: ویرایش
فرجی. ذبیح ا…، (1371)، انگیزش، تهران: خردمند
فرجی. ذبیح ا…، (1375)، انگیزش و هیجان: واکنشهای روان تنی، تهران: میترا
کریمی. یوسف، (1370)، روان شناسی شخصیت، تهران: پیام نور
گنجی. حمزه، (1374)، روان شناسی عمومی، تهران: نشر دانا
گنجی. حمزه، (1376)، بهداشت روانی، تهران: ارسباران
مارشال ریو. جان، (1380)، انگیزش و هیجان، ترجمه ی یحیی سیدمحمدی، چاپ سوم، تهران: ویرایش
محی الدین بنات. مهدی، (1374)، انگیزش و هیجان، تهران: دانا

مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن

هریک از موارد زیر دارای دوجواب است، جواب «الف» و جواب «ب».لطفاً در پاسخنامه، پاسخی را مشخص کنید که توصیف کننده تمایل یا احساس شما باشد.در بعضی موارد ممکن است هر دو پاسخ توصیف کننده تمایل یا احساس شما باشند.در این صورت پاسخی را انتخاب کنید که تمایل و احساس شما را «بهتر توصیف» می کند.در بعضی موارد ممکن است شما هیچیک از دو پاسخ را دوست نداشته باشید.در این صورت پاسخی را که کمتر از آن بیزار هستید انتخاب کنید.هیچ سؤالی را بی پاسخ نگذارید.مهم این است که شما برای هر سؤال فقط یک پاسخ را «الف» یا «ب» را انتخاب کنید.ما فقط می خواهیم بدانیم که تمایلات و احساسات شما چگونه است.نه آنکه دیگران درباره این مسائل چگونه احساس می کنند یا چگونه باید احساس کنند.در این تست برخلاف پاره ای از تست ها پاسخ غلط یا صحیح وجود ندارد.لطفاًبا خود صادق باشید و ارزیابی صادقانه ای از خود ارائه دهید.

   1 - الف: دوست دارم در مهمانی ها ی پرسروصدا و بی قید و بند شرکت کنم.

        ب : من مهمانی های آرام همراه با گفت و شنود خوب را ترجیح می دهم.

  2 -  الف: از دیدن بعضی فیلم ها برای بار دوم و حتی بار سوم لذت می برم.

        ب : نمی توانم تحمل دیدن فیلمی را داشته باشم که قبلاً دیده ام.

 3  -  الف: دلم می خواست که یک کوهنورد می شدم.

        ب : من نمی توانم آدم هایی را که زندگی فرد را در کوهنوردی به خطر می اندازند.درک کنم.

         4 -  الف: از هر بوی بدنی بدم می آید.

      ب: بعضی از بوهای طبیعی بدن را دوست دارم.

        5 -   الف: از دیدن مکرر همان قیافه ها خسته و کسل می شوم.

       ب: مصاحبت دوستان دائمی خود را ترجیح می دهم.

         6-  الف:دوست دارم یک شهر غریب یا بخشی از آن را، حتی اگر گم هم بشوم به تنهایی کشف کنم.

     ب: وقتی محلی را خوب نمی شناسم،ترجیح می دهم یک راهنما داشته باشم.

7 –    الف:من از کسانی که کاری می کنند یا چیزی می گویند که برای دیگران تکان دهنده یا منقلب کننده است بیزارم.

     ب:وقتی شما در مورد یک شخص تقریبا هر چه را که می خواهد بگوید یا انجام دهد پیش بینی می کنید، او حتماً برایتان کسل کننده خواهد بود.

8 الف: معمولاً از فیلم یا نمایشی که بتوانم از پیش پایان آن را حدس بزنم لذت نمی برم.

      ب:می توانم فیلم یا نمایشی را تماشا کنم که پایان آن قابل حدس زدن باشد.

9 الف: من مصرف حشیش را امتحان کرده ام یا مایلم آن را امتحان کنم.

     ب: هرگز تمایلی به امتحان کردن حشیش ندارم.

10 الف: دوست ندارم موادی مصرف کنم که اثرات عجیب و غریب و خطرناک در من داشته باشند.

        ب: دوست دارم بعضی از مواد توهم زا  را امتحان کنم.

11 الف: آدم آگاه از انجام کارهای خطرناک پرهیز می کند.

       ب: گاهی دوست دارم کارهایی انجام دهم که اندکی هراسناک باشند.

 

12 الف: من از رقصیدن بیزارم

        ب: از همجواری با افرادی که  واقعاً خوب می رقصند لذت می برم.

13 الف: احساس می کنم که مواد محرک مرا ناراحت می کند.

         ب: غالباً دوست دارم (با استفاده از مواد محرک) خود را سرحال بیاورم.

14 الف: دوست دارم غذاهای جدیدی را که هرگز قبلاً نخورده ام،امتحان کنم.

        ب: من غذاهایی را که می شناسم دستورمی دهم،تا از ناراحتی و نارضایی اجتناب کنم.

 15 الف: من از نگاه کردن فیلمهای خانوادگی و اسلایدهای سفر لذت می برم.

         ب: نگاه کردن فیلمهای خانوادگی و اسلایدهای سفر مرا شدیداً کسل می کند.

16 الف: دوست دارم به ورزش اسکی روی آب بپردازم.

       ب: دوست ندارم به اسکی روی آب بپردازم.

17 الف:دوست دارم با تخته روی امواج بازی کنم.

         ب: دوست ندارم با تخته روی امواج بازی کنم.

18- الف: دوست دارم به سفرهایی بروم که برنامه ریزی قبلی، تعیین مسیر و زمان بندی مشخص برای آنها نکرده ام.

        ب:مایلم وقتی به سفر می روم  مسیر و زمان بندی آن کاملاً مشخص باشد.

19 الف: من ترجیح می دهم دوستانم افرادی «خاکی» و معمولی باشند.

         ب:دلم می خواهد دوستانم را از بین هنر پیشه ها یا هیپی ها انتخاب کنم.

 20 الف:دوست ندارم خلبانی یاد بگیرم.

          ب:دوست دارم خلبانی یاد بگیرم.

21 الف: من سطح آب را به اعماق آن ترجیح می دهم.

         ب:دوست دارم درع عمق آب به غواصی بپردازم.

22 الف: دوست دارم بعضی اشخاص همجنس خواه (مرد یا زن) را ملاقات کنم.

          ب:من از آدم های «غیرعادی»دوری می کنم.

23 الف:دوست دارم فرود آمدن با چتر نجات را امتحان کنم.

         ب:هرگز دوست ندارم با چتر نجات یا بدون چتر نجات از هواپیما بیرون بپرم.

24 الف:دوستانی را که رفتار مهیج غیرقابل پیش بینی دارند ترجیح می دهم.

         ب:دوستانی را می پسندم که رفتارشان ثابت و قابل پیش بینی است.

25 الف:من تجربه را به خاطر تجربه دوست ندارم.

         ب: دوست دارم تجربه ها و حالات جدید و مهیجی را برای خود به وجود آورم حتی اگر اندکی ترسناک، غیرمعمول و غیرقانونی باشند.

26 الف:جلوه یک اثر خوب هنری در روشنی، قرینه سازی اشکال و توازن رنگهاست.

         ب: غالبا در آمیختگی رنگها و بی نظمی اشکال نقاشی های جدید را زیبا می یابم.

27 الف: از اینکه وقتم را در محیط مأنوس خانه بگذارنم،لذت برم.

          ب:  اگرمجبور باشم برای مدتی طولانی درخانه بمانم،لذت کلافه می شوم.

28 الف: دوست دارم از ارتفاع زیاد در استخر شیرجه بروم.

         ب:من این احساس در بلندی قرار گرفتن را دوست ندارم.

29 -  الف: دوست دارم افرادی از جنس مخالف را که از نظر بدنی مهیج اند،ملاقات کنم.

          ب:دوست دارم افرادی از جنس مخالف را که در ارزشهای من سهیم باشند،ملاقات کنم.

30- الف: معمولا سرمستی در یک مهمانی موجب بهم خوردن مهمانی می شود زیرا بعضی مردم جنجالی و خشن می شوند.

          ب:راز یک مهمانی خوش آیند،خود را سرمست کردن است.

 31 الف:بزرگترین خطای اجتماعی خشن بودن است.

          ب:بزرگترین خطای اجتماعی ملالت آور بودن است.

 32 الف:شخص باید قبل از ازدواج تجارب جنسی قابل ملاحظه ای داشته باشد.

           ب: درصورتی که دو نفر تمایل به ازدواج داشته باشند بهتر است با یکدیگر تجربیات جنسی داشته باشند.

 33 الف:حتی اگر پول هم داشته باشم،مایل نیستم در جمع افرادی باشم که دائما با هواپیمای جت پرواز می کنند.

           ب:می توانم از سفر دور دنیا با هواپیمای جت عمیقا لذت ببرم.

 34 الف: اشخاصی را دوست دارم که همیشه تند و تیزند حتی اگر گاهی به دیگران اهانت کنند

            ب:از اشخاصی که تفریح آنان جریحه دار کردن احساسات دیگران است، بیزارم.

 35 الف:روی هم رفته در فیلمها، صحنه های جنسی زیاد است.

            ب:از تماشای صحنه های جنسی در فیلمها لذت می برم.

 36 الف:بعد از یکی دوجرعه بهترین حالت را در خود حس می کنم.

            ب:کسانی که با مشروب شنگول می شوند اشکالی درکارشان وجود دارد.

 37 الف:لباس انسان باید بیشتر مطابق معیارهای قابل قبول جامعه باشد تا میل و سلیقه خود او.

           ب:مردم باید به روشهای دلخواهشان لباس بپوشند حتی اگر این کار دارای اثرات عجیب و غربیب باشد.

 38 الف:قایق رانی در یک مسیر طولانی با قایق کوچک متهورانه است.

              ب:دوست دارم یک مسیر طولانی را با قایق کوچک در دریا طی کنم.

 39 الف:هیچ حوصله و تحمل مهمانی های بی مزه و کسل کننده را ندارم.

              ب:اگر از یک کوه بسیار مرتفع با اسکی بسرعت فرود آیم برایم مهیج و لدت بخش می باشد.

 40-الف: اسکی سرعت در پیستهای پرشیب کاری خطرناک است

        ب:اگر از یک کوه بسیار مرتفع با اسکی به سرعت فرود آیم  برایم مهیج و لذت بخش می باشد.

  کلید مقیاس 40 سؤالی هیجان خواهی ماروین زاکرمن (فرم 5)

جواب

گزینه

جواب

گزینه

جواب

گزینه

جواب

گزینه

ب

31

ب

21

ب

11

الف

1

الف

32

الف

22

ب

12

ب

2

ب

33

الف

23

ب

13

الف

3

الف

34

الف

24

الف

14

ب

4

ب

35

ب

25

ب

15

الف

5

الف

36

ب

26

الف

16

الف

6

ب

37

ب

27

الف

17

ب

7

ب

38

الف

28

الف

18

الف

8

الف

39

ب

29

ب

19

الف

9

ب

40

ب

30

ب

20

ب

10

 چهار مؤلفه مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن

تجربه طلبی

ES

ماجراجوئی

TAS

ملال پذیری

BS

گریزاز بازداری

DIS

4

3

2

1

6

11

5

12

9

16

7

13

10

17

8

25

14

20

15

29

18

21

24

30

19

23

27

32

22

28

31

33

26

38

34

35

37

40

39

36

جهت آگاهی از هنجار یابی  این آزمون،به هنجاریابی آزمون هوش ذاکرمن ,آزیتا حسینی و علیرضا جعفری - دانشگاه آزاد اسلامی ابهر مراجعه کنید