امروز سه شنبه 04 مهر 1402

تفاوت روانشناسی و روانپزشکی

0
روانشناسی: دانشجو از گرایش علوم انسانی وارد دانشگاه شده با عنوان روانشناسی (با هر گرایشی) چهار سال تا مدرک کارشناسی و سپس دو سال ارشد تا مجوز کار صادر شود، در حین تحصیل در دانشگاه باید ورک شاپ های تکمیلی برود تا با مکاتب مختلف آشنا شود.
روانپزشکی: دانشجو ابتدا از گرایش تجربی وارد دانشگاه در رشته ی پزشکی می شود پس از هفت سال مجدد برای تخصص وارد دانشگاه شده و در رشته ی روانپزشکی یا متخصص اعصاب و روان تحصیل می کند.
روانشناسی و روانپزشکی مکمل یکدیگر هستند بخش دارویی مربوط به روانپزشکی و بخش اصلاح رفتار مربوط به روانشناسی است.
در روانشناسی نزدیکترین گرایش به روانپزشکی، گرایش بالینی است.