امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

نقش بازی درتکامل و تفکر کودکان

0

بازی کردن با کودکان تنها به منظور سرگرم کردن آنها نیست، ‌بلکه این عمل در یادگیری و تکامل طبیعی آنها نقش بسزایی دارد. اهمیت بازی کردن در کودکان ورای تفریح است. بازی کردن وسیله بسیار مهم در امر آموزش و فراگیری و همچنین تکامل مغزی و انواع مهارتها در کودکان است. بعلاوه بازی کردن با کودکان در تکامل روانی و اجتماعی آنها مؤثر است. کودکان از طریق بازی کردن و با استفاده از حواس پنجگانه خودشان به اکتشاف بی پایان محیط اطراف خود می پردازند. در واقع آنها از این طریق می آموزند که چگونه حرکت کنند، فکر کنند، به خاطر بسپارند، حرف بزنند و با دیگران رفتار کنند. در هنگام بازی حس کنجکاوی و اعتماد به نفس کودک رشد می کند. شکست در دنیای بازی او جا ندارد. از طیق بازی کردن آنها قوانین مربوط به رفتارهای اجتماعی را نیز فرا می گیرند. در شش ماه اول عمر لب و زبان نوزادان حساس تر از نوک انگشتان اوست و به همین دلیل آنها تمایل دارند که هر چیزی را وارد دهانشان کنند و هدف اصلی آنها از این کار پی بردن به جنس اشیاء است تا مزه آنها. کودکان هرگز از انداختن، غلطاندن، پرت کردن و تکان دادن اشیاء خسته نمی شوند. آنها با این عمل به شکل،‌رنگ، جنس و اندازه اشیاء پی می برند. آنها در ابتدا بیشتر به جنس،‌مزه و نحوه حرکت اشیاء علاقمند هستند و به مرور در پایان یکسالگی با تقلید از حرکت بزرگترها سعی می کنند با نحوه کار اشیاء آشنا شوند.کودکان تقریباً با هر چیزی که در دسترس آنها باشد بازی می کنند و غالباً بازی با وسایل و اسباب بازیهایی را که به گونه ای نیاز به تلاش فکری دارد،‌دوست دارند. بازیهایی مثل چیدن مکعب ها روی هم، پر و خالی کردن ظروف با اشیاء کوچک، جای دادن اشکال هندسی ساده در سوراخهای تعبیه شده مربوط به آنها،‌جدا کردن و دسته بندی اشیاء‌ بر اساس رنگ، شکل و اندازه در رشد فکری آنها نقش بسزایی دارد. نکته مهم در انتخاب نوع اسباب بازی این است که والدین در این انتخاب باید توانایی و مهارتهای کودک را مدنظر داشته و اسباب بازیهایی برای آنها فراهم کنند که کودکان قادر به بکارگیری و تمرین این مهارتها باشند. بعلاوه در هنگام انتخاب اسباب بازی باید حتماً به مسئله امن و بی خطر بودن آن توجه نمود. بعضی از کودکان بسیار اجتماعی اند و به راحتی با سایر کودکان بازی می کنند در حالیکه عده ای دیگر خجالتی و محتاط می باشند و نمی توانند به راحتی خود را با محیط جدید تطبیق دهند. این مسئله کاملاً طبیعی است. به این دسته کودکان باید فرصت داد تا بتدریج با محیط آشنا شوند. حضور والدین در کنار کودکان، آنها را در این امر یاری می دهد. حتی در صورت تمایل آنها باید دست کودکان را در دست گرفت تا حس اعتماد بنفس آنها تقویت شود.بعضی از کودکان در بازی رفتار خشونت آمیز و تهاجمی نسبت به سایر کودکان دارند