امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

سیستم های شخصیت از دیدگاه یونگ

0

سیستم های شخصیت

از نظر یونگ،کل شخصیت یا روان،از چند سیستم یا ساختار مجزا تشکیل شده است که می توانند بر یکدیگر تاثیر بگذارند.

سیستم های اصلی،خود(ego)،ناهشیار شخصی و ناهشیار جمعی هستند.

خود

خود(ego) مرکز هشیاری،بخشی از روان است که با درک کردن،تفکر،احساس کردن،و یاد آوری ارتباط دارد.خود به صورت گزینشی عمل می کند،به این صورت که فقط بخشی از محرکهایی را که با آنها روبرو می شویم در آگاهی هشیار می پذیرد.

ناهشیار شخصی

ناهشیار شخصی در سیستم یونگ شبیه برداشت فروید از نیمه هشیار است.این مخزن موادی است که زمانی هشیار بوده ولی به خاطر این که پیش پا افتاده یا ناراحت کننده بوده اند فراموش یا سرکوب شده اند.بین خود و ناهشیار شخصی ارتباط دو سویه زیادی وجود دارد.

برای مثال، توجه ما به راحتی می تواند از این صفحه،به خاطره ی اتفاقی که دیروز روی داده است منحرف شود.

در ناهشیار شخصی همه نوع تجربه ذخیره شده است.می توان آن را به کمد بایگانی تشبیه کرد.برای بیرون کشیدن چیزی از آن،بررسی کردن آن برای مدتی،و برگرداندن آن به همان جا تا دفعه ی بعد که آن را بخواهیم یا به یاد آوریم،تلاش ذهنی کمی لازم است.

ناهشیار جمعی

عمیق ترین سطح روان که کمتر از همه دست یافتنی است،یعنی ناهشیار جمعی غیر عادی ترین و بحث انگیز ترین جنبه ی سیستم یونگ است.از نظر منتقدان،ناهشیار جمعی عجیب ترین مفهوم یونگ است.یونگ معتقد بود همانگونه که هر یک از ما تمام تجربیات خود را در ناهشیار شخصی انباشته و بایگانی می کنیم،نوع انسان نیز به صورت جمعی،به عنوان یک گونه،تجربیات گونه ی انسان و پیش از انسان را در ناهشیار جمعی اندوخته می کند.این میراث به هر نسل جدیدی انتقال یافته است.

از نظر یونگ،ناهشیار جمعی مخزن قدرتمند و کنترل کننده ی تجربیات نیاکانی است.بنابراین،یونگ شخصیت هر فرد را به گذشته(نه تنها به کودکی،بلکه همچنین به تاریخ گونه)ربط داد.ما این تجربیات جمعی را مستقیما به ارث نمی بریم.

برای مثال:ما ترس از مار را به ارث نمی بریم بلکه،استعداد یا پتانسیل ترسیدن از مار را به ارث می بریم.

یونگ معتقد بود که تجربیات اساسی بخصوصی،هر نسل را در طول تاریخ انسان توصیف کرده اند.انسانها همیشه تصوری از مادر داشته اند و تولد و مرگ را تجربه کرده اند.آنها با وحشت های ناشناخته در تاریکی روبرو شده اند،قدرت یا نوعی تصویر الهی یا خدا گونه را ستایش کرده اند،و از موجودی اهریمنی ترسیده اند.

یونگ نوشت: شکل دنیایی که فرد در آن متولد شده است از پیش به صورت تصوری بالقوه در او وجود دارد.

منبع: سیدمحمدی، یحیی، (تالیف:دوان شولتز، سیدنی الن شولتز)، نظریه های شخصیت، نشر ویرایش، 1391