امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

تعیین ملاک‌های انگیزش در یادگیری دانش‌آموزان

0

در اکثر الگوهای آموزشی، موضوعات بسیار گسترده‌ای از جمله، محیط، معلم، محتوا و... مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اما شاید یک اصل اصلی در الگوهای آموزشی، که باید مورد توجه قرار بگیرد، توجه کافی به انگیزش دانش‌آموزان است.

حتی در الگوهای آموزشی نوین که محور آنها یادگیرنده هستند مباحث مربوط به یادگیرنده به صورت کلی و نه فرد به فرد بیان شده و به نظر می‌رسد انگیزش درونی که می‌تواند یک موتور پیشران برای هر حرکتی از یادگیرنده باشد، به اندازه کافی جدّی گرفته نشده است.

از همین رو به نظر می‌رسد پرداختن به این موضوع که چه ملاک‌هایی برای انگیزش دانش‌آموزان دبیرستانی وجود دارد می‌تواند گاهی مهم در راستای بهبود تحصیلی و کاهش هزینه‌های و استهلاک‌های ناشی از بی‌انگیزگی دانش‌آموزان نسبت به ادامه تحصیل باشد.

در حقیقت اگر ما بتوانیم عوامل موثر بر انگیزش را بیابیم، می‌توانیم تمایل به ادامه تحصیل و پیشرفت تحصیلی را نه از طریق ایجاد فشارهای بیرونی، بلکه از طریق یک نیروی محرّک درونی و بسیار قدرتمند‌تر، ارتقا بدهیم.

به طور کلی در این نوشته قصد داریم بررسی کنیم که:

چه ملاک‌هایی باعث ایجاد انگیزش در یادگیریِ دانش‌آموزان دبیرستانی می‌شود؟