امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

بررسی میزان تاثیر تمرکز بر یادگیری اثر بخش در دانش آموزان

0

بیان مسئله:

در فرآیند یاددهی - یادگیری بخش اول این فرآیند به یادگیری اختصاص دارد و میزان کیفیت این فرآیند تاثیر بسزایی در اثربخشی جریان آموزش دارد تا انجایی که اگر خللی در روند این مرحله وارد شود و رفع نشود، کل فرایند یاددهی – یادگیری با مشکل مواجه می شود. مولفه هایی که می تواند در این فرآیند تاثیر گزار باشد عوامل متعددی را شامل می شود مثل:امادگی یادگیرنده، انگیزه و هدف، شرایط و محیط یادگیری،روش تدریس معلم، روش صحیح مطالعه، تمرین و تکرار و... که هر کدام به نحوی در روند این جریان تاثیر گزارند.

اما در فرآیند یادگیری روش صحیح مطالعه از نقش بسزایی برخوردار است چرا که بخش اعظم فعالیتهای یادگیرنده برای یادگیری به آن بستگی دارد اما برخی از والدین به طور مدام به فرزندان خود می گویند درس بخوانید، مطالعه کنید، ولی هرگز نمی گویند چگونه مطالعه کنید و روشهای صحیح مطالعه را نمی دانند بنابر این آگاهی از شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری چون: تند خوانی، عبارت خوانی، خواندن اجمالی، خواندن تجسمی، و … به یادگیرنده کمک می کند تا یادگیری اثربخش تری داشته باشد.

اما در این بین برای یادگیری، مولفه ی مهم تری نیز وجود دارد که دراین امر بی تاثیر نیست به این منظور، به نظر می رسد برای یادگیری و به خاطر سپردن هر مطلبی، اولین شرط، توجه به آن مطلب است؛ بدیهی است که اگر دانش آموز از هوش بالایی هم برخوردار باشد؛ و تمام روشهای مطالعه را به نحو احسن انجام دهد ولی به مطلب یا موضوعی توجه نکند، نمی تواند آن را فرا گیرد.

تمرکز دروهله اول یک تلاش ذهنی است برای انسجام بخشیدن به فکر،جمع وجورکردن آن وتمرکزحواس یعنی عوامل حواس‌ پرتی رابه حداقل رسانیدن ولی توجه به این امر معمولا در یادگیری مورد غفلت واقع می شود در حالی که بخش قابل توجهی ازعواملی که مقاومت در یادگیری به وجود می آورد و به گونه ای مانع یادگیری است، با تمرکز رفع می شود وبا در نظر گرفتن این موضوع یادگیری به صورت عادی و با روال طبیعی به وقوع می پیوندد.

علت افت و شکست تحصیلی دانش آموزان در برخی موارد، ناشی از همین عدم توجه و تمرکز حواس هنگام مطالعه و انجام تکالیف درسی است؛ هم چنین برخی از دانش آموزان و نیز بزرگسالان، اغلب از ضعف حافظه ی خود گله می کنند که مطالعات روی آنان نشان داده است که اغلب این افراد، بر خلاف ادعای خود، از حافظه ی خوبی برخوردارند. اشکال، در آن جاست که در هنگام فراگیری به مطالب مطرح شده و مورد نظر، توجه نکرده اند. هر چه بیش تر و دقیق تر به چیزی توجه کنیم، از مجموعه ی حواس بیش تری استفاده شده و درک و فهم و بازیابی آن از حافظه، آسان تر خواهد شد.

به این ترتیب نقش تمرکز در یادگیری و همچنین راه های تقویت آن از جمله مواردی ست که می تواند در مدارس و مراکز تحصیل مورد پیگیری قرار گیرد، در حالی که در حال حاضر توجه به تمرکز در هنگام یادگیری و مطالعه فقط در سال های نزدیک به امتحان کنکور مورد توجه قرار می گیرد و از انجایی که تاثیر این مورد در یادگیری قابل کتمان نیست این مورد بایستی در کل سالهای تحصیل نیز پیگیری شود از عوامل موثر در تمرکز می توان به تغذیه ی مناسب، برنامه ریزی و تنظیم زمان مطالعه، بکارگیری روش های ذهنی و... اشاره کرد.

به این ترتیب این پژوهش در نظر دارد به بررسی تمرکز و میزان تاثیر گزاری آن در امر یادگیری بپردازد.

سوال: با در نظر گرفتن تمام عوامل موثربر یادگیری، امر تمرکز چقدر می تواند در یادگیری اثر بخش موثر واقع شود؟