امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

بررسی تاثیر معلم و محتوای هدیه های آسمانی در یادگیری معارف دینی

0

تربیت کودک و نوجوانان از دیدگاه امام خمینی (ره): کودکان و جوانان بدلیل جدید العهد بودن و پاک بودن فطرتشان قابلیت تربیت‌شان بیشتر است و «لهذا تربیت باید از اول باشد از همان کودکی [باید] تحت تربیت انسان قرار گیرد و... مربی‌هائی باشند که تربیت کننده انسان را».

دین مبین اسلام دارای برنامه ی کامل زندگی انسان و هدایت بشری است در این راستا و در جهت تربیت انسان ها که در این مکتب انسان ساز ساخته شوند و زندگی رو به کمالی داشته باشند و به هدفی که خداوند متعال از آفرینش انسان داشته است برسیم و سعادت شایسته انسان و مقام انسان کامل برسد، باید در تمام مراحل زندگی او را به این سو هدایت کرد و در این میان وظیفه پدر ومادر و اساتید ومعلمان بسیار خطیر و مهم به نظر می رسد بنا به فرموده قرآن که تزکیه را بر تعلیم مقدم داشته اند.

معلمین در مقطع ابتدایی نقش مهمی دارند و سنگ بنای تربیت کودک بر عهده آن ها ست، در این مقطع کتاب هدیه های آسمانی که تدریس می شود بسیار مهم است.

پژوهشگران اعتقاد دارند که تاثیر والدین بر تربیت فرزندان نه فقط از طریق خصوصیات موقعیتی آنان بلکه در انتقال ارزش هایشان ونیز فراهم کردن یک محیط اجتماعی هدایت کننده است والبته حمایت والدین مهم ترین عامل برای نیل به کمال تربیتی است، با توجه به شاغل شدن برخی زنان و نگهداری درصد بسیاری از کودکان در مهد کودک و اختصاص دادن وقت کمتر توسط والدین برای فرزندان خود بنابراین نقش مربی و معلمان در مدارس بر تربیت و پرورش کودکان مهم می باشد.

مدرسه محلی است که بنای زندگی دانش آموز در آن پی ریزی می شود در همین خانه بزرگ است که شخصیت دانش آموز شکل اجتماعی می گیرد و دانش آموزان به کمک معلم مقدمات کتاب زندگی را ورق می زنند.

در کلاس هدیه های آسمانی (مقطع ابتدایی) باید به رشد اعتقادی، اخلاقی و فکری کودک توجه شود تا دانش آموز بتواند مفاهیم را به صورت کاربردی فرا گیرد.

با توجه به ویژگی دانش آموز مقطع ابتدایی که خدارا بعنوان خالقی که هدیه های مختلف به آن داده شناخته است، علاقه فراوانی به یادگیری دارد، بیشتر احساساتی و عاطفی هستند رضایت و خوشحالی معلم خود را دوست دارد و برای جلب رضایت او، حاضر به هرگونه تلاش است، معلم مورد ستایش(الگو) کودک است و معلم می تواند با بیان غیرمستقیم و در ورای قصه وشعر مفاهیم اخلاقی را برایشان بیان می کند و به دلیل تکوینی بودن شناخت کودکان آموزش هدیه های آسمانی در این مقطع موجب شکل گیری نگرش در دانش آموز می شود.

بنابر این می توان گفت که محتوا و کارکرد معلمان از مهمترین عوامل مؤثر بر یادگیری و ایجاد نگرش در دانش آموز می باشد.

در این راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا به بررسی رابطه معلم در ارائه هدیه های آسمانی بر کاربردی کردن مباحث در مخاطبان و همچنین محتوایی که باید در این سن ارائه شود بپردازد تا در نهایت بتوان از نتایج حاصل از این پژوهش به ارائه راهکارهای مؤثری برای ارتقای سطح کیفی محتوا و ارائه محتوا در نظام آموزشی دست یافت.

در این تحقیق ما در پی پاسخ به این سؤال هستیم که:

  • معلم از چه ابزاری برای کاربردی کردن محتوا هدیه های آسمانی می تواند استفاده کند؟

  • معلم چه تأثیری در ارائه و آموزش کاربردی محتوا هدیه های آسمانی می تواند داشته باشد؟

  • چگونه محتوای هدیه های آسمانی موجب ایجاد نگرش و شناخت در دانش آموز مقطع ابتدایی می شود؟